อัลไซเมอร์

เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับ อัลไซเมอร์ ภาวะสมองเสื่อมที่พบมากขึ้นในสังคม

อัลไซเมอร์ นับเป็นสาเหตุหลักของภาวะสมองเสื่อม ที่ผู้ป่วยมีอาการสูญเสียความทรงจำแบบค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับ โดยงานวิจัยหนึ่งศึกษา พบว่า จากกลุ่มประชากรทั้งหมด 1,000 คน แต่ละปีในช่วงอายุ 65 ปี ถึง 74 ปี มีการพบผู้ป่วย 2 คน ในช่วงอายุ 75 ปี ถึง 84 ปี มีการพบผู้ป่วย 11 คน และในช่วง 85 ขึ้นไปมีการพบผู้ป่วย 37 คน ซึ่งสนับสนุนว่าอายุที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค

สาเหตุของ อัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์เกิดจากหลายปัจจัยทั้งพันธุกรรม วิถีชีวิต และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม โรคมักจะเริ่มต้นในส่วนสมองที่ควบคุมความทรงจำ กลไกการเกิดโรคเชื่อว่ามีการสะสมของโปรตีนบางชนิด เช่น โปรตีน amyloid และ โปรตีน tau ผิดปกติในเซลล์ประสาท ทำให้เซลล์ประสาทเสื่อมสภาพ สูญเสียการทำงานเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ จนกระทั่งทำให้เซลล์สมองตาย โดยพยาธิสภาพดังกล่าวจะเกิดในส่วนอื่นๆของสมองด้วยตามลำดับ ทั้งนี้ระบบการทำงานของสมองมักถูกทำลายก่อนมีอาการแสดง

ปัจจัยเสี่ยงบางประการ ของโรค อัลไซเมอร์ ได้แก่

 • อายุ คนส่วนใหญ่ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
 • ประวัติครอบครัว หากคุณมีสมาชิกในครอบครัวที่เป็นโรคนี้โดยตรง คุณมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคนี้มากขึ้น
 • พันธุศาสตร์ ยีนบางตัวเชื่อมโยงกับโรคอัลไซเมอร์

การมีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นโรคอัลไซเมอร์ แต่จะเพิ่มระดับความเสี่ยงของคุณ

ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่เป็นไปได้ ของโรคอัลไซเมอร์ ได้แก่

 • ภาวะซึมเศร้า
 • สูบบุหรี่
 • โรคหัวใจ และหลอดเลือด
 • อาการบาดเจ็บที่สมองครั้งก่อน

อาการของโรค

ทุกคนมีการหลงลืมเป็นครั้งคราว แต่ผู้ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์มักมีพฤติกรรมและอาการบางอย่างที่แย่ลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึง:

 • ความจำเสื่อมส่งผลต่อกิจกรรมประจำวัน เช่น การนัดหมายต่างๆ
 • ปัญหาเกี่ยวกับงานที่คุ้นเคย เช่น การใช้ไมโครเวฟ
 • ปัญหาในการแก้ปัญหา
 • ปัญหาเกี่ยวกับการพูด หรือการเขียน
 • สับสนเกี่ยวกับเวลา หรือสถานที่
 • การตัดสินใจที่ลดลง
 • สุขอนามัยส่วนบุคคลลดลง
 • อารมณ์ และบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง
 • ถอนตัวจากเพื่อน ครอบครัว และชุมชน
 • สัญญาณเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นเป็นโรคอัลไซเมอร์เสมอไป สิ่งสำคัญคือต้องไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุ

อาการจะเปลี่ยนไปตามระยะของโรค ในระยะหลัง ผู้ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์มักมีปัญหาอย่างมากในการพูดคุย เคลื่อนไหว หรือตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว

ระยะของโรค อัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่ลุกลาม ซึ่งหมายความว่าอาการจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป มีเจ็ดขั้นตอน หลัก :

ขั้นตอนที่ 1–3 ก่อนภาวะสมองเสื่อมและความบกพร่องทางสติปัญญาเล็กน้อย

 • ระยะที่ 1 ระยะนี้ไม่มีอาการ หากคุณมีประวัติครอบครัวเป็นโรคอัลไซเมอร์และไม่มีอาการใดๆ คุณอาจต้องปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการสูงวัยอย่าง มีสุขภาพดี
 • ระยะที่ 2 อาการแรกสุดปรากฏขึ้น เช่น หลงลืม
 • ระยะที่ 3 มีความบกพร่องทางร่างกายและการรับรู้เล็กน้อย เช่น ความจำและสมาธิลดลง การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ อาจยากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจสังเกตเห็นได้เฉพาะกับคนใกล้ชิดเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 4–7 ภาวะสมองเสื่อม

 • ระยะที่ 4 โรคอัลไซเมอร์มักได้รับการวินิจฉัยในระยะนี้ แต่ก็ยังถือว่าไม่รุนแรง เป็นเรื่องปกติที่จะสังเกตเห็นการสูญเสียความจำและมีปัญหาในการจัดการงานประจำวัน
 • ระยะที่ 5 อาการปานกลางถึงรุนแรงจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากคนที่คุณรักหรือผู้ดูแล สิ่งนี้จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าตอบสนองความต้องการในแต่ละวัน เช่น การรับประทานอาหารและการจัดการบ้าน
 • ระยะที่ 6 ในขั้นตอนนี้ ผู้ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์จะต้องได้รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับงานพื้นฐาน เช่น การกิน การแต่งตัว และการเข้าห้องน้ำ
 • ระยะที่ 7 นี่เป็นระยะสุดท้ายของโรคอัลไซเมอร์ที่ร้ายแรงที่สุด มักจะมีการสูญเสียคำพูดและการแสดงออกทางสีหน้า การเคลื่อนไหวมีแนวโน้มที่จะถูกจำกัด

เมื่อบุคคลผ่านขั้นตอนเหล่านี้ พวกเขาจะต้องได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้นจากผู้ดูแล การพูดคุยกับแพทย์เกี่ยวกับกลยุทธ์ที่จะช่วยจัดการกับการเปลี่ยนแปลงการดูแลที่เหมาะสม จะช่วยให้สามารุรักษาความสบายและคุณภาพชีวิตได้นานที่สุด

ผู้ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์มักมีชีวิตอยู่ 4 ถึง 8 ปี หลังการวินิจฉัย แม้ว่าบางคนจะมีชีวิตอยู่ได้ถึง 20 ปีก็ตาม

ข้อมูลจาก The M BRACE by BNH Hospital / MedPark Hospital

บทความอื่นที่น่าสนใจ

ติดตามชีวจิตได้ที่

Instagram Cheewajitmedia
Facebook นิตยสาชีวจิต

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.