ข้อเข่าเสื่อม อาการ-ผู้สูงอายุ-ข้อเข่าเสื่อม

ข้อเข่าเสื่อม อาการ เป็นอย่างไรนะ

ข้อเข่าเสื่อม อาการ เป็นอย่างไร ใครมีข้อสงสัย เรามีคำตอบ

ข้อเข่าเสื่อม อาการ แบบไหนที่ต้องระวัง เรามีคำแนะนำจากคุณหมอสุมาภา ชัยอํานวย หรือคุณหมอยุ้ย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคข้อ มาไขข้อข้องใจ โดยอาการโรคข้อเข่าเสื่อม โรคนี้มีอาการหลากหลายขึ้นอยู่กับระยะโรค และสุขภาพของแต่ละบุคคล ในระยะแรกจะปรากฏอาการไม่ชัดเจน อาจแค่รู้สึกว่าเคลื่อนไหวไม่คล่องแคล่ว เช่น เดินขัดๆ นั่งไหว้พระ หรือนั่งพับเพียบแล้วลุกขึ้นไม่สะดวก หากทิ้งไว้ไม่เข้ารับการรักษาจะทําให้อาการปรากฏชัดเจนขึ้น

เช็กอาการโรคข้อเข่าเสื่อม

1.มีอาการปวด

โดยเฉพาะเมื่อลงน้ําหนักที่ข้อเข่า เช่น เวลายืน หรือเดินนานๆ ยิ่งใช้ข้อมากเท่าไร ก็ยิ่งมีอาการมากเท่านั้น แต่เมื่อพักการใช้ข้อเข่า อาการจะบรรเทาลง คนไข้จึงบอกว่าบางวันปวดน้อย บางวันปวดมาก ซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้งานและท่าทางในชีวิตประจําวันนั่นเอง

นอกจากนี้ ในตอนกลางคืน อาการปวดจะน้อยลง แต่จะมีอาการตึงข้อเข่าในช่วงตื่นนอนตอนเช้า หากมีอาการปวดมากในตอนกลางคืนต้องระวังเป็นโรคอื่นๆ เช่น โรคเกาต์ โรคมะเร็งกระดูก โรคข้อเข่าเสื่อมมีอาการปวดลึกๆ ในข้อเข่า หากปวดเป็นจุดๆ อาจเกิดจากการอักเสบเฉพาะที่ เช่น บริเวณเอ็นหัวเข่า หรือเยื่อหุ้มข้อ

2.ข้อเข่าผิดรูป

เช่น ขาโก่งหรือขาเอียงเข้าหากัน ทําให้พิสัยการเคลื่อนที่ของข้อลดลง เช่น ไม่สามารถเหยียด หรืองอเข่าได้สุด มักพบอาการนี้ในระยะท้ายๆ เมื่อมีการสูญเสียกระดูกอ่อนไปมากแล้ว

3.ข้อตึง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากอยู่นิ่งๆ เป็นเวลานาน เช่น นั่งนานๆ หรือหลังตื่นนอน

4.ข้อเข่าบวม

อาการบวมแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ บวมเนื้อนิ่ม เพราะมีน้ําจากการอักเสบซึมออกมา และบวมเนื้อแข็งเกิดจากมีกระดูกงอกอยู่ภายใน

5.มีอาการเข่าอ่อนหรือล้มไปเฉยๆ

มักเกิดจากโครงสร้างข้อหลวมและกล้ามเนื้อรอบๆ ข้อไม่แข็งแรง

อ่านต่อหน้า 2