เดินเร็ว

เดินเร็ว ช่วยป้องกันกระดูกเสื่อมได้จริง

รู้แล้วหรือยัง เดินเร็ว ช่วยป้องกันกระดูกเสื่อมได้จริง

การ เดินเร็ว ช่วยป้องกันกระดูกเสื่อมได้จริง โดยนักวิจัยกลุ่มหนึ่งแห่งมหาวิทยาลัยทัฟต์ส (Tufts University) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้พยายามค้นหาวิธีป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุเป็นโรคกระดูกเสื่อมนี้ จนพบวิธีที่ประหยัดที่สุดและดีต่อสุขภาพ คือการเดินเร็ว วันละ 45 นาที

นักวิจัยกลุ่มนี้ ได้ทดลองกับผู้หญิงในวัยหลังหมดประจำเดือน จำนวน 9 คน ด้วยการกำหนดให้ทุกคน เดินเร็ว สัปดาห์ละ 4 วัน วันละ 45 นาที เป็นเวลา 1 ปี โดยระยะ 8 เดือนหลังต้องคาดเข็มขัด น้ำหนักประมาณ 3.6 กิโลกรัม เพื่อเพิ่มแรงในการเดินให้มากขึ้น

ผลปรากฏว่า เมื่อครบปีกระดูกสันหลังส่วนล่างของหญิงสูงอายุเหล่านี้มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนต้นปีถึงร้อยละ 3 ขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีวัยและความแข็งแรงของร่างกายเมื่อตอนต้นปีเท่ากับกลุ่มแรก แต่ไม่ได้ออกกำลังกายด้วยการเดินเร็วในระยะ 1 ปีนั้น กลับมีความหนาแน่นของกระดูกโดยเฉลี่ยลดลง จากต้นปีมากถึงร้อยละ 10

ดร.วิลเลียม อีแวนส์ (William Evans) หัวหน้าห้องปฏิบัติ การสรีรวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยทัพต์ส กล่าวว่า

“จากการทดลองนี้สรุปได้ว่า การออกกำลังกายอาจเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการป้องกันไม่ให้ความหนาแน่นในกระดูกของผู้สูงอายุลดน้อยลง ดังนั้นผู้สูงอายุควรเดินเร็วให้นานและบ่อย เท่ากับที่ทำการทดลอง ส่วนการคาดเข็มขัดเพื่อเพิ่มน้ำหนักในการ เดินนั้นไม่ใช่สิ่งจำเป็น จะมีหรือไม่มีก็ได้”

เดินเร็ว

เดินเร็ว ต้องเดินนานแค่ไหนถึงเห็นผล

การเดินเร็วด้วยความเร็วปานกลางควรเดินต่อเนื่องกันอย่างน้อย 30 นาทีต่อครั้ง และทำ 5 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยในช่วงเริ่มต้นอาจเริ่มจากการเดินในความเร็วปกติ สัก 3 -5 วัน เมื่อร่างกายเริ่มชินจึงเริ่มเพิ่มความเร็วมากขึ้นและปรับเวลาตามไปให้ครบ 30 นาทีในที่สุด

ข้อมูลจากการศึกษาของ Nurses’ Health Study ภายใต้การสนับสนุนของ Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, Harvard T.H. Chan School of Public Health ประเทศสหรัฐอเมริกา ระบุว่า จากการศึกษาสุขภาพของพยาบาลหญิงที่อยู่ในวัยทองจำนวนกว่า 60,000 คน พบว่าในจำนวนนี้ผู้ที่ออกกำลังกายด้วยการเดินเร็ว อย่างน้อย 3 – 4 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยไม่ได้เสริมอาหารพิเศษใด ๆ จะมีความเสี่ยงกระดูกข้อสะโพกหักต่ำกว่า ผู้ที่ออกกำลังกายด้วยการเดินด้วยความเร็วปกติหรือ ไม่ได้ออกกำลังกายด้วยการเดินเลย

นั่นแสดงให้เห็นว่าแรงกระแทกต่อกระดูกและข้อ ที่เกิดจากการเดินเร็วมีส่วนเพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูกได้

อ่านต่อหน้า 2 เทคนิคการเดินให้ถูกสุขลักษณะ

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.