ฝึกสมาธิในโรงเรียน ช่วยคลายเครียด+ฉลาด

                งานวิจัยใหม่พบว่า โปรแกรมฝึกสมาธิในโรงเรียนช่วยเพิ่มศักยภาพให้เด็กนักเรียนชั้นมัธยมต้น โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมฝึกสมาธิระหว่างวันที่โรงเรียน มีอาการที่เกิดจากความเครียดหรืออาการบาดเจ็บ น้อยกว่าเด็กที่เพียงแค่เรียนรู้วิธีดูแลสุขภาพ

                ​แพทย์หญิง ดรเอ ริกา ซิบิงงา ผู้เขียนงานวิจัยจากสถาบันการแพทย์จอนส์ฮอปกินส์ เมืองบอลทิมอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระบุว่า โปรแกรมฝึกสมาธิช่วยพัฒนาชีวิตเด็กนักเรียนในเมืองใหญ่ๆ เป็นอย่างมาก การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการใช้ยาเสพติด ความรุนแรง ความยากจน และความด้อยโอกาสทางการเงินและการศึกษา ทำให้เด็กเสี่ยงต่อความเครียด และอาการบอบช้ำทางจิตใจ

                ​โดยโปรแกรมฝึกสมาธินี้แบ่งออกเป็น ส่วน คือ 1. วิธีการทำสมาธิ โยคะ และการเชื่อมโยงร่างกายและจิตใจเข้าด้วยกัน 2. การฝึกฝนจริง และ 3. การ พูดคุยกันในกลุ่ม หลังจากจบโปรแกรม นักวิจัยเปรียบเทียบเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรม กับเด็กที่เรียนเฉพาะวิธีดูแลสุขภาพเป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า เด็กนักเรียนกลุ่มแรกมีปัญหาสุขภาพน้อยกว่า ทั้งด้านอาการซึมเศร้า ความคิดฟุ้งซ่านเกี่ยวกับประสบการณ์เลวร้าย รวมถึงความเครียดและความบอบช้ำด้านอื่นๆ

                ​ดรเอ ริกา ทิ้งท้ายว่า การฝึกสมาธิช่วยแก้ปัญหาความเครียดให้กับชีวิตคนเมืองได้เป็นอย่างมาก งานวิจัยนี้ยังเชื่อว่า โปรแกรมฝึกสมาธิในเมืองใหญ่ จะให้ประโยชน์กับคนเมืองมาก

ที่มาสำนักข่าวรอยเตอร์ส (Reuters)

ขอบคุณภาพจาก akshayapatra/ Pixabay.com

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.