หมวกกันน๊อก, หมวกกันน๊อค

สธ. ทำโทษ! ต้องดูแลผู้บาดเจ็บทางสมอง หากขับขี่รถไม่สวมหมวก

สธ. ทำโทษ! ต้องดูแลผู้บาดเจ็บทางสมอง หากขับขี่รถไม่สวมหมวก

ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน จากบริษัทกลางคุมครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 รายงานว่า มีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 149,243 ราย เสียชีวิต 2,284 ราย โดยข้อมูลจากรายงานสถิติรับแจ้งผู้ประสบภัยจากรถทั้งประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2559 ชี้ว่า มีผู้ทุพพลภาพ บาดเจ็บ และเสียชีวิต จากรถจักยานยนต์ ร้อยละ 29.56 ขณะนี้ผู้เสียชีวิตจากจราจรรายปี คิดเป็นถึงปีละ 24,000 ราย โดยประมาณร้อยละ 70 เป็นผู้ขับขี่รถจักยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงจนเสียชีวิตแล้ว ส่วนหนึ่งยังต้องกลายเป็นผู้พิการ และกลายเป็นภาระครอบครัว และสังคม

โดย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมผู้บาดเจ็บทางสมองที่นอนพักรักษาในโรงพยาบาล พบว่าเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ มีสาเหตุมาจากการขับขี่รถจักยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อสอบถามผู้บาดเจ็บบางราย ได้คำตอบว่า คิดว่าขับไปใกล้ๆ ไม่สวมคงไม่เป็นไร และไม่คิดว่าเมื่อประสบอุบัติเหตุ จะทำให้บาดเจ็บรุนแรงขนาดนี้

เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายของการบาดเจ็บจากการไม่สวมหมวกนิรภัย รัฐมนตรีจึง เตรียมเสนอการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากจราจร กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งเครือข่ายรัฐและเอกชน และจะผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ พร้อมทั้งให้มีการรณรงค์ต่อเนื่องตลอดทั้งปี

นอกจากจะได้ปลูกจิตสำนึกในการขับขี่ให้ปลอดภัย ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย และการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งแล้ว จะมีการลงโทษผู้ทำผิดกฏหมาย จากการขับขี่รถจักยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย ให้บำเพ็ญประโยชน์ด้วยการดูแลผู้บาดเจ็บทางสมองในโรงพยาบาล แทนการเสียค่าปรับ

ที่มา: เรื่อง “สธ. ทำโทษ! ต้องดูแลผู้บาดเจ็บทางสมอง หากขับขี่รถไม่สวมหมวก” จากสำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.