โควิดระบาด เข้าวัด ทำบุญ

คำแนะนำ ทำกิจกรรมทางศาสนา ในช่วง โควิดระบาด

คำแนะนำ ทำกิจกรรมทางศาสนา ในช่วง โควิดระบาด

จากสถานการณ์ของโรคโควิด 19 ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง วัดยังคงเป็นศูนย์รวมที่สำคัญของชุมชน วิถีชีวิตของพระสงฆ์กับฆราวาส ที่หมุนเวียนกันและร่วมกันมาทำกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมของชุมชน ซึ่งในช่วงวิกฤต โควิดระบาด แบบนี้เป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิดในวัดพระสงฆ์ต้องปรับตัวในเรื่องข้อวัตรปฏิบัติต่าง ๆ ในการป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อ รวมถึงลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในวัด

ทำไม “วัด” จึงแพร่เชื้อได้ง่าย

วัดเป็นสถานที่สาธารณะที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังต่อความเสี่ยงแพร่เชื้อได้ง่าย ในช่วงเวลาที่เกิดการแพร่ระบาด  ของโรคโควิด 19  วิถีใหม่ของพระสงฆ์และชาวพุทธจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลง มีคำแนะนำดังนี้

1.      ต้องฉันอาหารที่ปรุงสุกเท่านั้น และหลีกเลี่ยงการฉันอาหารร่วมกันและใช้ภาชนะของตัวเอง 

2.      ล้างมือทุกครั้งด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือเมื่อสัมผัสสิ่งสกปรก ก่อนไปสัมผัสตา จมูก ปาก

3.      ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากกุฏิ ทั้งในวัดและเมื่อออกนอกวัด

4.      หมั่นทำความสะอาดวัดและบริเวณโดยรอบ รวมทั้งสิ่งของ เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ไม้ตีระฆัง    กระบอกเซียมซี ห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ

5.      ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกัน

6.  ไม่ออกจากวัดโดยไม่จำเป็น ถ้าไปให้แจ้งเจ้าอาวาส

7.  ลดระยะเวลาในการทำกิจกรรม ใช้สถานที่โล่งลดความแออัด และเว้นระยะห่าง เช่น เว้นระยะห่างในการ นั่งสมาธิ การฟังการสวดพระอภิธรรมอย่างน้อย 1 2 เมตร

โควิดระบาด เข้าวัด ทำบุญ

แนะนำเพิ่มเติม

แนวทางในการจัดการพระสงฆ์จึงต้องดูแลตนเองป้องกันตนเอง หากเป็นเรื่องในการให้ธรรมะแก่ฆราวาส    อาจเลือกที่จะใช้สื่อออนไลน์เข้ามาเป็นทางเลือก วิถีใหม่ของการสร้างสุขภาพในวัดทำได้ง่าย หากเราร่วมมือกันและกันดูแลตนเอง  ครอบครัวและชุมชน ร่วมสร้างมิติของสุขภาพให้เกิดสุขภาวะที่ดี”

(ที่มา : กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ )


บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ป้องกันโรคโควิด 19 จำง่ายแค่ 10 ข้อ ขอให้ทำทันทีเมื่อกลับถึงบ้าน

นักกีฬาทีมชาติ กับการฝึกซ้อมในช่วงโควิด-19 พวกเขาฟิตอย่างไร

อย่าจัดยา “ฟ้าทะลายโจร”กิน “แก้โควิด”เอง เสี่ยงไม่ครบโดส

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.