วาดภาพ, การวาดภาพ, Drawing, ความทรงจำ, ความจำ, memories

วิจัยชี้! วาดภาพ กระตุ้นความจำ

วิจัยชี้! วาดภาพ กระตุ้นความจำ

ในปีค.ศ. 1973 นักวิจัยศึกษาประสิทธิภาพในการจำของทฤษฎีที่เรียกว่า “รหัสคู่” หรือ “dual-coding” การนึกถึงสิ่งต่างๆ แล้ววาดออกมาเป็นรูปภาพ ซึ่งช่วยกระตุ้นความจำให้ดีขึ้น แต่ปัญหาที่พบในปีนั้นคือ การวาดภาพมักใช้เวลานานกว่าการเขียน

ในปีนี้ทีมนักจิตวิทยา นำโดยคุณเจฟฟรี ดี. แวมมส์ นักวิจัยด้านประสาทวิทยา คณะจิทวิทยา มหาวิทยาลัยวอเตอร์ลู ประเทศแคนาดา จึงนำงานวิจัยดังกล่าวมาพิสูจน์ใหม่ โดยการให้อาสาสมัครเข้าร่วมการทดลอง เริ่มต้นด้วยการสุ่มแสดงคำนามง่ายๆ 30 จาก 80 ชุดคำ เช่น บอลลูน ส้อม ว่าว ลูกแพร์ ถั่วพีนัต และรองเท้า บนหน้าจออย่างรวดเร็ว พร้อมคำสั่งว่าให้วาดเป็นภาพหรือเขียนเป็นคำ ซึ่งมีเวลาเพียงคำละ 4 วินาทีเท่านั้น แต่อาสาสมัครกลับเลือกที่จะวาดภาพมากกว่าเขียนคำศัพท์ เขียนบรรยายลักษณะ หรือเขียนคุณลักษณะเป็นข้อๆ

จากนั้นอาสาสมัครจะได้ฟังชุดเสียง เพื่อแยกประเภทเสียงสูงกลางต่ำ ก่อนจะได้รับคำสั่งให้เขียนรายการสิ่งที่จำได้จากการทดลองขั้นตอนแรกให้ได้มากที่สุด โดยทีมวิจัยพบว่า อาสาสมัครที่เลือกวาดภาพในขั้นตอนแรก สามารถเขียนคำได้มากกว่าถึง 2 เท่า

นอกจากจะพิสูจน์ว่าการจดจำสิ่งต่างๆด้วยการวาดภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการจำได้มากกว่าแล้ว ยังพิสูจน์อีกว่าเวลาในการวาดภาพไม่ใช่ปัญหา เพราะอาสาสมัครมีเวลาโดยรวมในขั้นตอนแรกเพียง 40 วินาทีเท่านั้น

อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้สรุปเพียงว่า การวาดภาพเป็นการเชื่อมโยงระหว่างภาษา ภาพ และความสามารถในการจำ ซึ่งยังคงต้องการงานวิจัยเพิ่มเติม

 

ที่มา: เว็บไซต์นิตยสารไทม์ (TIME)

เครดิตภาพ: https://en.wikipedia.org/wiki/Drawing

ข้อมูลเรื่อง “สธ. ชี้ วาดภาพ กระตุ้นความจำ ” ตีพิมพ์ในเว็บไซต์ www.cheewajit.com

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.