พัดลมไอน้ำก่อโรค, พัดลมไอน้ำ, พัดลมพ่นไอน้ำ, Mist Machine

สธ.เตือน! พัดลมไอน้ำ แพร่เชื้อโรคทางเดินหายใจ

จากกรณีที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ออกหนังสือเวียนภายใน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ให้งดการใช้พัดลมไอน้ำในหอผู้ป่วยและหน่วยงานในโรงพยาบาล โดยเนื้อหาในหนังสือเวียนภายในระบุโดยอ้างถึงงานวิจัยทางการแพทย์ที่พบว่า พัดลมไอน้ำ หรือพัดลมไอเย็น (Mist Machine) เป็นแหล่งกระจายของเชื้อ Legionnaires spp. ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ เช่น หวัด หรือปอดอักเสบ มีทั้งแบบร้ายแรงและไม่ร้ายแรง เนื่องจากละอองน้ำมีการปนเปื้อนเชื้อดังกล่าวในภาชนะบรรจุในตัวเครื่องซึ่งไม่ได้ทำความสะอาด หรือบำรุงรักษาที่เหมาะสม โดยเชื้อดังกล่าวทำลายยากเพราะทนต่ออุณหภูมิที่ต่ำกว่า 70 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยที่เป็น Immunocompromized Host หรือผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต่ำ ผู้ป่วยที่อายุมากกว่า 50 ปี และผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง จึงขอความร่วมมือให้งดการใช้พัดลมไอน้ำ ไอเย็น ในทุกๆ หอผู้ป่วยและหน่วยงานในโรงพยาบาล

ด้าน น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข แนะนำว่า “การใช้พัดลมไอน้ำช่วยคลายร้อนในช่วงฤดูร้อนนั้น สามารถใช้ได้ ละอองไอน้ำจากพัดลมจะช่วยเพิ่มความชื้นในอากาศ แต่อย่างไรก็ตามก็ควรใช้พัดลมไอน้ำชนิดนี้ในที่โล่งแจ้ง เนื่องจากระบบอากาศหมุนเวียนถ่ายเทได้ดี และไม่เหมาะที่จะใช้ในช่วงหน้าฝนและหน้าหนาว เนื่องจากในอากาศมีความชื้นสูงอยู่แล้ว

“กรณีนำพัดลมไอน้ำมาใช้ในห้อง ซึ่งมีพื้นที่มิดชิด อากาศถ่ายเทไม่ดี ไม่แนะนำให้ใช้ เนื่องจากจะเป็นการเพิ่มความชื้นในห้องให้สูงขึ้น และเพิ่มความเสี่ยงให้กับผู้ที่ป่วยอยู่แล้วโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งขณะนี้มีส่วนหนึ่งที่พักฟื้นที่บ้าน ส่วนใหญ่มักเป็นผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้ที่เป็นโรคทางเดินหายใจอยู่แล้ว เช่น เป็นไข้หวัด อาจเสี่ยงทำให้เกิดโรคปอดบวมได้ หากจำเป็นต้องใช้พัดลม แนะนำให้ใช้พัดลมธรรมดาทั่วไป เพราะไม่เพิ่มความชื้นในห้อง”

อย่างไรก็ตามการใช้พัดลมไอน้ำที่ปลอดภัยนั้น ควรมีวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้

1.ทำความสะอาดถังบรรจุน้ำทุกวัน โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อหรือใช้ผงซักฟอกทั่วไปก็ได้ และทำความสะอาดหัวฉีดไม่ให้อุดตัน หรือเป็นจุดเก็บกักเชื้อโรค

2.น้ำที่นำมาใช้กับพัดลมไอน้ำควรเป็นน้ำที่สะอาด ผ่านระบบการฆ่าเชื้อมาแล้ว เช่น น้ำประปา หรือน้ำดื่มบรรจุขวดทั่วไป ห้ามใช้น้ำคลองหรือน้ำบ่อ เพราะหากมีเชื้อโรคในน้ำ จะทำให้ร่างกายสูดเอาเชื้อโรคเข้าไปด้วย

ข้อมูลเรื่่อง “สธ. เตือน! พัดลมไอน้ำ แพร่เชื้อโรคทางเดินหายใจ” เขียนโดย ชารีฟ เผยเเพร่ใน www.cheewajit.com

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.