ไวรัสซิกา , ซิกา, ไวรัสซิก้า, โรคซิก้า, โรคซิกา, เชียงใหม่, ยุงลาย

พบผู้ป่วยติด “ ไวรัสซิกา ” ที่เชียงใหม่ แต่องค์กรท้องถิ่นยืนยัน อยู่ในสภาวะปกติแล้ว

จากข่าวการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสซิกา ในหลายประเทศทั่วโลก

โดยเฉพาะประเทศในแถบละตินอเมริกา โดยเฉพาะประเทศบราซิลที่การระบาดรุนแรงจนต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่สภาวะการระบาดก็ยังรุนแรงไม่หยุด จนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสซิกาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่ทั่วโลกต้องให้ความสำคัญ

ล่าสุดเมื่อวานนี้ (วันที่ 21 มิ.ย. 2559)ที่ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ทางเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ได้ออกหนังสือประกาศให้พื้นที่ บ้านโจ้ หมู่ที่ 4 ของตำบลดังกล่าว ได้ตรวจพบผู้ป่วยเด็กติดเชื้อไข้ไวรัสซิกา 2 ราย โดยก่อนตรวจพบว่าติดเชื้อ ครอบครัวของเด็กทั้งสองรายได้เดินทางไปร่วมงานศพญาติที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา และไม่นานก็ตรวจพบว่าเด็กมีไข้เนื่องจากติดเชื้อไวรัสดังกล่าว ในวันที่ 11 มิถุนายน จากนั้นเข้ารักษาในวันที่ 13 มิถุนายน ที่รพ.ลานนา ขณะนี้หายเป็นปกติอยู่ที่บ้าน

ไวรัสซิกา, ซิกา, ไวรัสซิก้า, โรคซิก้า, โรคซิกา, เชียงใหม่, ยุงลายข่าวดังกล่าวสร้างความตระหนกกับคนท้องถิ่น และผู้ที่ได้รับทราบข่าวเป็นอย่างมาก แต่ทางเทศบาลยืนยันว่า สภาวการณ์อยู่ในภาวะปกติและควบคุมสถานการณ์ได้ โดยหลังจากตรวจพบผู้ป่วย ทางเทศบาลจึงมีการประกาศดังกล่าวอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50(4) กำหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ป้องกันและระงับโรคติดต่อ ดังนั้นเทศบาลตำบลสันทรายหลวงจึงประกาศให้พื้นที่โดยรอบบ้านเลขที่ดังกล่าว ทั้งหมดในระยะรัศมี 100 เมตร เป็นเขตพื้นที่เป้าหมายในการควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสซิกา หรือซิกา ในระยะเวลา 28 วัน นับแต่วันที่ประกาศ (21 มิถุนายน 2559) อีกทั้งมีการสอบสวนหาผู้สัมผัส (14วันตั้งแต่เริ่มป่วย) และเฝ้าระวัง รัศมี 100 เมตร หากพบว่ามีไข้ออกผื่นให้เก็บตัวอย่างเลือด และปัสสาวะส่งตรวจ PCR 3.2 อีกทั้งร่วมกันทำลายแหล่งยุงและแหล่งรอบบ้านผู้ป่วยและที่อยู่อื่นๆ ในรัศมี 100 เมตร

โดยกล่าวตามข้อมูลทางสาธารณสุข ความรุนแรงของโรคซิกาอยู่ในระดับที่รักษาอาการป่วยได้ มีอาการเบื้องต้นคล้ายไข้เลือดออก แต่รุนแรงน้อยกว่า และไม่ถึงกับเสียชีวิต แม้จะยังไร้วัคซีนป้องกัน แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถหายได้เองภายใน 7 วัน แต่กลุ่มที่จำเป็นต้องเฝ้าระวังคือ สตรีตั้งครรภ์ ที่หากติดไวรัสอาจส่งผลให้ทารกในครรภ์คลอดมามีสมองขนาดเล็ก และพัฒนาการทางสมองช้าตามมาได้

ขอบคุณภาพเอกสารจาก สำนักพิมพ์ข่าวสด

ข้อมูลเรื่อง “พบผู้ป่วยติด ไวรัสซิกา ที่เชียงใหม่ แต่องค์กรท้องถิ่นยืนยัน อยู่ในสภาวะปกติแล้ว” โดย ศุภรา

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.