พิษสุนัขบ้า,โรคพิษสุนัขบ้า

กรมควบคุมโรคเตือน ! หลังพบผู้เสียชีวิตจาก โรคพิษสุนัขบ้า

ระวัง โรคพิษสุนัขบ้า !

กรมควบคุมโรคพยากรณ์ โรคและภัยสุขภาพประจำวันที่ 12 – 18 กันยายน 2559 จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์ โรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 4 กันยายน 2559 พบผู้เสียชีวิตแล้วจำนวน 7 ราย

ซึ่งผู้เสียชีวิตเหล่านี้ มีประวัติถูกสุนัขที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือไม่ทราบประวัติการฉีดวัคซีนที่ชัดเจน และไม่ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล หรือไม่ได้เข้ารับวัคซีนหลังถูกสุนัขกัด

โรคพิษสุนัขบ้า
ระวัง! โรคพิษสุนัขบ้า คำเตือนจากกรมควบคุมโรค

ในปี 2559 นี้พบการติดเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 353 ตัวอย่าง ใน 41 จังหวัด ส่วนใหญ่พบในสุนัข ร้อยละ 84.7 รองลงมาคือ วัว แมว และควาย ตามลำดับ

ในสัปดาห์นี้ มีรายงานถึงผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย ในจังหวัดกรุงเทพ พบประวัติถูกสุนัขจรจัด ที่คุ้นเคยกัดขณะพาข้ามถนน 2 เดือนก่อนป่วย และไม่ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล และไม่ได้เข้ารับวัคซีนหลังถูกกัด

การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าจะพบผู้ป่วยพิษสุนัขบ้า ประปรายตลอดทั้งปี โดยเฉพาะภาคตะวันออก ภาคกลางและภาคใต้ ที่พบมีการติดเชื้อในคนและสัตว์ซ้ำๆ

ทั้งนี้ โรคพิษสุนัขบ้า สามารถป้องกันได้ โดยการเข้ารับวัคซีนให้ครบถ้วน เมื่อเริ่มมีอาการ ขอแนะนำให้ประชาชน หากโดนสุนัข แมว กัด ข่วน เลีย หรือน้ำลายกระเด็นเข้าบาดแผล ไม่ควรประมาท ถึงแม้จะคุ้นเคยเป็นอย่างดี

การแก้ไขเบื้องต้นหลังถูกกันคือ ควรรีบล้างด้วยสบู่ และน้ำสะอาด หลายๆ ครั้ง จากนั้นใส่ยาฆ่าเชื้อ เช่น เบตาดีน เพื่อช่วยลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ได้ถึงร้อยละ 80 – 90 เปอร์เซ็น หากไม่มีเบตาดีนให้ใช้แอลกอฮอล์ 70% หรือทิงเจอร์ไอโอดีน และรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยเร็วที่สุด เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคจนครบตามจำนวนที่แพทย์แนะนำ

หากพบเห็นสัตว์ที่ต้องสงสัยว่าอาจเป็นโรคพิษสุนัขบ้า คือ

1. หางตก

โรคพิษสุนัขบ้า
ระวัง! โรคพิษสุนัขบ้า คำเตือนจากกรมควบคุมโรค

2. เดินโซเซ

3. น้ำลายย้อย

4. ลิ้นห้อย

5. ตาขวาง

ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือผู้นำชุมชน เพื่อช่วยกันจับระมัดระวังอย่าให้ถูกกัด จากนั้นให้กักสัตว์ไว้เพื่อรอดูอาการ จำนวน 10 วัน หากสัตว์ตาย ให้นำหัวสัตว์ส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการต่อไป

หากมีข้อสงสัย หรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสายด่วนกรมควบคุมโรคได้ที่ โทร 1422

ที่มา : http://www.ddc.moph.go.th/

ข้อมูลเรื่อง “กรมควบคุมโรคเตือน ! หลังพบผู้เสียชีวิต จากโรคพิษสุนัขบ้า ” โดย ดวงพร เจียรสุธรรมพร เผยแพร่ใน www.cheewajit.com

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.