ปากแหว่ง เพดานโหว่

ฟรี ! ศัลยกรรมตกแต่ง ปากแหว่ง เพดานโหว่ ณ รพ.พัทลุง

รพ.พัทลุง พลิกชีวิตผู้ป่วย ปากแหว่ง เพดานโหว่

สำนักงานสาธารณสุขพัทลุง ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาด และโรงพยาบาลพัทลุง จัดโครงการศัลยกรรม ตกแต่งแก้ไข ปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการอื่น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญ พระชนมพรรษา 84 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่ง สภานายิกาสภากาชาดไทย 60 ปี เปิดให้บริการแก่ผู้ป่วย ในวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2559 ณ โรงพยาบาลพัทลุง มีผู้ป่วยลงทะเบียนแล้วกว่า 250 คน

อาการปากแหว่ง เพดานโหว่ คือ มีลักษณะรอยแยกบริเวณริมฝีปาก และบริเวณเพดานปาก เกิดขึ้นเมื่อเพดานปากเชื่อมต่อไม่สนิท ทำให้เกิดรอยแยกระหว่างเพดานปาก สามารถเกิดทั้งได้สองข้าง หรือเพียงแค่ข้างเดียว เป็นความพิการของใบหน้า มาตั้งแต่กำเนิด เกิดขึ้นในช่วงพัฒนาการของตัวอ่อนในครรภ์มารดา ระหว่างสัปดาห์ที่ 4 และสัปดาห์ที่ 6 อัตราการเกิดปากแหว่งอยู่ที่ประมาณ 1 ต่อ 650 คนของทารก และเพดานโหว่ประมาณ 1 ต่อ 2500 คนต่องทารก

สำหรับวิธีการป้องกัน อาการปากแหว่ง เพดานโหว่ จากการศึกษาพบว่า มารดาที่ได้รับวิตามินรวม ที่มีส่วนผสมของกรดโฟลิค ในระหว่างสองเดือนแรกของการตั้งครรภ์ หรือก่อนการตั้งครรภ์ สามารถช่วยลดความเสี่ยงของอาการปากแหว่ง เพดานโหว่ในเด็กได้ ตรงกันข้าม หากมารดามีพฤติกรรมสูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ จะเป็นความเสี่ยงที่เด็กจะเกิด อาการปากแหว่ง เพดานโหว่เพิ่มมากขึ้น

โครงการนี้ จัดขึ้นทั้งสิ้นจำนวน 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอุตรดิตถ์, พะเยา, ปัตตานี, สุรินทร์, ชัยภูมิ และพัทลุง ซึ่งเป็นจังหวัดสุดท้าย โดยจะเริ่มการจัดโครงการใหม่ ในเดือนตุลาคม 2559 นี้

ข้อมูลเรื่อง “ฟรี ! ศัลยกรรมตกแต่งปากแหว่ง เพดานโหว่ ณ รพ.พัทลุง” เขียนโดย ดวงพร เจียรสุธรรมพร เผยแพร่ www.cheewajit.com

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.