ไวรัสซิกา, ซิกา, โรคซิกา, Zika Virus, Virus

โรคซิกา ระบาดหนัก มหาดไทยคุมเข้ม 4 จังหวัด

โรคซิกา ระบาดหนัก ในบ้านเรา ช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมานี้

  โรคซิกา ในบ้านเราดูจะไม่หยุดแพร่เชื้อง่ายๆ เพราะตั้งแต่มีการประกาศพบการติดเชื้อที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และเชียงใหม่ เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ปัจจุบันได้มีการพบผู้ป่วยโรคดังกล่าวกระจายอยู่ในหลายจังหวัด จนในวันที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวดจันทบุรี เพชรบูรณ์ บึงกาฬ และเชียงใหม่  ให้มีการเฝ้าระวังโรค ไวรัสซิกา อย่างเข้มข้น หลังพบว่า ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหภาพยุโรป หรือ อีซีดีซี  (ECDC)  เผยแพร่ข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกาในบางพื้นที่ของไทยว่าเข้าสู่ระดับวิกฤติ หรือขั้นสีแดง ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ก็ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่โรคซิกาแบบคุมเข้ม โดยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ร่วมมือกับหน่วยงานปกครองในท้องถิ่นเร่งประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่เชื้อ และการควบคุมการติดเชื้อโรคซิกาผ่านทุกช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ประชาชนไม่เกิดความตื่นตระหนกกับข่าว หรือเกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนในการป้องกันโรค นอกจากนี้ยังมีคำสั่งให้ ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข หรือ EOC ร่วมทำงานกับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอ ที่ตั้งขึ้นใหม่โดยเฉพาะ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสนับสนุนทีมงาน และอุปกรณ์ในการควบคุมโรค เช่น การออกพ่นควันกำจัดยุงในหมู่บ้านต่าองๆ เป็นต้น

อย่างไรอ่านข่าวแล้วอย่าเพิ่งตระหนกไปนะคะ หากไม่อยู่ในจังหวัดเสี่ยงภัย แนะนำให้ดูแลตัวเองเพื่อป้องกันไวรัสซิกาด้วยวิธีทั่วไป เช่น ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงใกล้บ้าน และในบ้าน เช่น ตู้ปลาที่มีช่องเปิด การทาเครื่องป้องกันยุงเมื่อออกนอกบ้านไปอยู่ที่เสี่ยง เพียงเท่านี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วค่ะ

ขอบคุณภาพจาก www.pixabay.com

โรคซิกา ระบาดหนัก มหาดไทยคุมเข้ม 4 จังหวัด เขียนโดย ศุภรา เผยแพร่ใน www.cheewajit.com

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.