เชื้อไวรัสซิกา

เชียงใหม่ พบผู้ติด เชื้อไวรัสซิกา รายใหม่ เตือน! หญิงตั้งครรภ์ ตรวจหาเชื้อด่วน

เชื้อไวรัสซิกา ยังคงแพร่ระบาด

เมื่อวานนี้ (6 กันยายน 2559) มีรายงานถึง การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสซิกา ในตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คุมเข้มพื้นที่ดังกล่าว และพื้นที่โดยรัศมี 100 เมตร เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด หลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอสันทราย เตือนว่า ยังคงต้องเฝ้าระวัง และคุมเข้มพื้นที่นี้ต่อไป เพื่อยับยั้ง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกา เข้ามาสู่ชุมชน ซึ่งขณะนี้ มีอาสาสมัครชุมชน เข้ามากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายแพทย์ ไพศาล ธัญญาวินิชกุล แพทย์สาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า แม้ขณะนี้ ยังไม่สามารถควบคุมพื้นที่การแพร่ระบาด แต่ขอวอนประชาชนอย่าตื่นตระหนก เนื่องจาก เชื้อไวรัสสามารถหายได้เองภายใน 1 สัปดาห์ แต่ทว่า ผู้ติดเชื้อร้อยละ 80 ไม่แสดงอาการใดๆ จึงเสี่ยงต่อการแพร่กระจาย

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (EOC) จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกา จำนวน 8 คน หญิงตั้งครรภ์ 3 คน รวมทั้งสิ้น 11 คน ด้านผอ. ศูนย์โรคติดต่ออุบัติใหม่ มีคำเตือนถึงหญิงตั้งครรภ์ ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสซิกา โดยด่วน ขณะนี้ มีผู้เข้ารับการตรวจหาเชื้อเพียง 269 คน จากทั้งหมด 1,200 คน

ช่วงนี้ หญิงตั้งครรภ์ทั้งหลาย ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษ คอยระวังอย่าให้ยุงกัด เนื่องด้วยหญิงตั้งครรภ์ เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสซิกา ง่ายกว่าคนทั่วไป โดยรับเชื้อผ่านทางสายรก และไวรัสจะเข้าไปทำลายระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย ทั้งแม่และเด็ก ส่งผลให้ เด็กเสี่ยงต่อการเกิดภาวะศีรษะเล็กแต่กำเนิด ที่สำคัญ อาจส่งผลต่อระบบสมองของเด็ก โดยการติดเชื้อไวรัส สามารถเกิดได้ทุกช่วงอายุครรภ์

ข้อมูล จาก : thaipbs.or.th

ข้อมูล เรื่อง “เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อ ซิการายใหม่ เตือน! หญิงตั้งครรภ์ ตรวจหาเชื้อด่วน”

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.