อันตรายจากควันธูป

กรมอนามัยเตือนให้ระวัง อันตรายจากควันธูป ในช่วงตรุษจีน

อันตรายจากควันธูป ในช่วงตรุษจีน

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เตือนให้ประชาชนระวัง อันตรายจากควันธูป และแนะนำให้ประชาชนจุดธูปเผากระดาษเงินกระดาษทอง ในที่โล่ง อากาศถ่ายเทได้ดี พร้อมย้ำ ! หากจุดหรือเผากระดาษเป็นจำนวนมาก ให้ป้องกันโดยสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง จะสามารถช่วยลดการสูดดมควัน เนื่องจากหวั่นประชาชนได้รับผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ หากสะสมในปริมาณที่มากอาจเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งได้

นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ชาวไทยเชื้อสายจีน จะทำพิธีบูชาเทพเจ้า และแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ด้วยการจุดธูป และเผากระดาษเงิน กระดาษทอง รวมถึงสิ่งของต่าง ๆ ที่ทำจากไม้หรือเศษไม้ไผ่ เช่น รถยนต์ ไอโฟน ไอแพด เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย เป็นต้น เพื่อให้สิ่งของเหล่านั้น เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกให้กับบรรพบุรุษของตน

การจุดธูปและการเผากระดาษเงินกระดาษทองจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดควันที่มีสารมลพิษต่างๆ มากมาย ทั้งสารพิษทางอากาศ ก๊าซเรือนกระจก และสารก่อมะเร็งรวมไปถึงสารโลหะหนัก 4 ชนิด ได้แก่ 1. โครเมียม 2. นิกเกิล 3. ตะกั่ว 4. แมงกานีส ที่พบในขี้เถ้าธูปและขี้เถ้าของกระดาษเงินกระดาษทอง

ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งความรุนแรงของอาการเจ็บป่วย จะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับปริมาณและระยะเวลาที่ได้รับสารนั้น โดยเฉพาะประชาชน กลุ่มเสี่ยง ทั้งเด็กเล็ก สตรีมีครรภ์ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ โรคถุงลมปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสควันธูป รวมถึงควันจากการเผากระดาษเงิน กระดาษทอง และหลีกเลี่ยงการนอนในห้องหรือบริเวณที่มีการเผากระดาษเงิน กระดาษทอง

นายแพทย์วชิระ ยังกล่าวต่อไปว่าประชาชน ควรหลีกเลี่ยงการจุดธูปและเผากระดาษเงินกระดาษทอง ในบริเวณที่อากาศไม่ถ่ายเท หรืออากาศถ่ายเทไม่สะดวก เช่น ห้องแอร์ห้องที่ไม่มีประตูหน้าต่าง

ควรเผากระดาษเลือกบริเวณที่อยู่เหนือทิศทางลม ห่างจากสารเคมีหรือวัตถุไวไฟ และสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองหรือใช้ผ้าชุบน้ำพอหมาดๆ ปิดปากปิดจมูก หรือใช้ธูปขนาดสั้นเพื่อเกิดควันในระยะสั้น การเผากระดาษเงินกระดาษทอง ควรเผาทีละน้อย ๆ และเผาในภาชนะที่มีฝาปิด เมื่อเสร็จพิธีการสักการบูชาควรดับไฟด้วยน้ำหรือทรายทันที

หลังการสัมผัสควันธูปและกระดาษเงินกระดาษทองควรล้างมือ ล้างหน้า ล้างตาให้บ่อยขึ้น

สำหรับศาลเจ้า ควรตั้งกระถางธูปหรือภาชนะสำหรับเผากระดาษเงินกระดาษทอง ไว้นอกอาคาร และเมื่อเสร็จพิธีแล้วต้องรีบดับไฟเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของควันและไอระเหยของสารพิษ

“ทั้งนี้ การเลือกซื้อธูปกระดาษเงินกระดาษทอง ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีฉลาก และแสดงข้อความครบถ้วนโดยเฉพาะภาษาไทย เช่น วิธีใช้ การเก็บรักษา คำเตือนเพื่อความปลอดภัย ชื่อที่อยู่ผู้ผลิตและผู้นำเข้า ลักษณะภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่มีรอยฉีกขาด และควรซื้อเท่าที่จำเป็นเพื่อลดปริมาณมลพิษจากการเผาด้วย” อธิบดีกรมอนามัยกล่าว

ข้อมูลจาก : กรมอนามัย

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.