สุขภาพดีด้วยชีวจิต

ตรวจภูมิแพ้อาหารไทยด้วย Alcat 270

พาคุณมาทำความรู้จักกับ Alcat 270 ชุดทดสอบภูมิแพ้อาหาร ซึ่งมีความน่าสนใจอยู่ที่มีการตรวจภูมิแพ้อาหารไทยร่วมด้วย นับว่าเป็นชุดทดสอบแรกและชุดทดสอบเดียวในปัจจุบันที่มีการตรวจลักษณะนี้

Alcat 270 เป็นการตรวจภูมิแพ้อาหารชนิดแอบแฝง 270 ชนิด โดย 170 ชนิดเป็นอาหารและสารปรงุ แตง่ ทยี่ ดึ ตามการตรวจปกติอาทิ อาหารจำพวกแป้ง นม ไข่ เป็นต้นรวมถึงสารปรุงแต่ง เช่น แอสปาแทม ผงชูรส สารกันบูด ฯลฯ และอีก 100 ชนิดที่เพิ่มขึ้นมาคืออาหารไทย ได้แก่ ปลาร้ากระเทียม ผงกะหรี่ โหระพา พริกป่นพริกไทย และวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบในอาหารบ้านเราอีกหลายชนิด

สำหรับวิธีการตรวจ หลังจากเจาะเลือด (ประมาณ 15 ซีซี) แล้ว เจ้าหน้าที่จะนำตัวอย่างเลือดที่ได้มาตรวจวิเคราะห์ในห้องแล็บ โดยหยดลงในชุดทดสอบ Alcat 270 แล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยาจากเม็ดเลือดขาว หากสีเข้มขึ้นแสดงว่ามีการแตกตัวของเม็ดเลือดขาวจำนวนมาก หมายถึงการแพ้อาหารชนิดนั้น ๆ ทั้งนี้ชุดตรวจดังกล่าวจะมีตัวบ่งชี้ที่แพทย์สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์และสรุปผล ภายใน 1 สัปดาห์หลังทำการทดสอบ แพทย์จะนัดเข้ามาฟังผลอีกครั้ง โดยผลการตรวจจะแบ่งการแพ้ออกเป็น 3 ระดับ คือ แพ้มาก แพ้ปานกลาง และแพ้น้อย โดยแพทย์จะสั่งงดอาหารชนิดที่แพ้เป็นเวลา 6 เดือน 3 เดือนและ 1 เดือนตามลำดับ แล้วจึงหมุนเวียนกลับมากินอีกครั้งได้ เนื่องจากลักษณะการแพ้อาหารอาจเกิดจากการกินอาหารที่ไม่เหมาะกับร่างกาย หรือกินชนิดใดชนิดหนึ่งซ้ำ ๆ มากเกินไป ทำให้เอนไซม์ในร่างกายของเราย่อยอาหารชนิดนั้นไม่ทัน จึงต้องมีการงดอาหารเหล่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงอาการแพ้ ซึ่งมีตั้งแต่น้ำมูกไหล มีผื่นนอนกรน เป็นไมเกรน อารมณ์แปรปรวน

ง่าย อ้วนง่าย กระทั่งฮอร์โมนไม่สมดุลก็เป็นได้เหมือนกัน นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำถึงการหมุนเวียนอาหารที่เหมาะสำหรับผู้มาตรวจเพื่อให้กินได้อย่างเหมาะสมและได้สารอาหารครบทั้ง 5 หมู่

การตรวจวิธีนี้จึงเหมาะกับคนทุกกลุ่มเพื่อให้รู้ล่วงหน้าว่าอาหารชนิดใดไม่เหมาะกับร่างกายของเรา จะได้หลีกเลี่ยงหรือไม่บริโภคมากเกินไป เป็นเสมือนการป้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่มีอาการทางร่างกายแล้ว เช่น ภูมิแพ้ทางเดินหายใจเยื่อบุต่าง ๆ ผื่นผิวหนัง ระบบการย่อยไม่ดีฯลฯ ซึ่งแพทย์แนะนำว่าควรมาตรวจ แล้วงดอาหารที่แพ้ ส่วนใหญ่มักมีอาการดีขึ้นถึง 80 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว

ใครสนใจลองโทร.ไปสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจนี้ได้ที่ Holistic Medical Centre โทร. 0-2640-8090

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.