ผอม, กระดูกพรุน, น้ำหนักตัว, น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์, วิธีเพิ่มน้ำหนัก

รู้มั้ย ผอมไปเสี่ยง กระดูกพรุน

ผอมเกินไป เสี่ยง กระดูกพรุน

รู้มั้ย ผอมไปเสี่ยง กระดูกพรุน ทราบกันหรือไม่คะ นอกจากสถานการณ์ความอ้วนที่เป็นปัญหากับคนทุกวัยตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่แล้ว เรายังต้องเผชิญกับภาวะ “ ผอมเกินไป ” อีกด้วย

ในอดีตคนผอมมักเกิดจากปัญหาทุพโภชนาการ หรือขาดสารอาหาร แต่ในปัจจุบันหากไม่เกิดจากพฤติกรรมเลือกกินมากไป ระบบเผาผลาญในร่างกายทำงานเมากกว่าปกติหรือมีกิจกรรมที่ใช้พลังงานเกินพอดี ก็มักมีปัญหาหลักเกี่ยวกับโรคทางใจ โดยเฉพาะโรคกลัวอ้วน จนทำให้ไม่ยอมกินอาหารในปริมาณที่เหมาะสม หรือกินแล้วมีพฤติกรรมล้วงคอให้อาเจียน หรือสวนให้ขับถ่าย เป็นต้น

แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าร่างกายคุณผอมไปหรือเปล่า… คุณทำได้ด้วยการนำน้ำหนักและส่วนสูงมาคำณวนหา ค่าบีเอ็มไอ (Body Mass Index: BMI) ดังนี้ค่ะ

 

วิธีคำนวณค่าบีเอ็มไอ

บีเอ็มไอ =

น้ำหนัก (กิโลกรัม)

ส่วนสูง (เมตร) ²

โดยหากยึดค่าบีเอ็มไอของคนเอเชียตามกำหนดของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ภาวะที่เรียกว่า ผอมเกินไป คือค่าบีเอ็มไอต่ำกว่า 18.4

ค่าบีเอ็มไอที่ต่ำขนาดนี้ จะมีผลต่อชีวิตและสุขภาพอย่างไรบ้าง ไปฟังกัน…

น้ำหนักตัว, กระดูกพรุน, ผอม, กระดูกพรุน, น้ำหนัก
รักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรค

พยากรณ์สุขภาพ บีเอ็มไอ <18

พันโทหญิง แพทย์หญิงสุมาภา ชัยอำนวย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม ประจำกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อธิบายว่าคนที่มีค่าบีเอ็มไอต่ำกว่า 18 มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพต่อไปนี้

1. กลุ่มโรคทางใจ โดยเฉพาะโรคกลัวอ้วน อาทิ โรคบูลิเมียและโรคอะนอแรกเซีย จะทำให้เกิดผลเสียอื่นๆ ต่อร่างกายตามมา

2. กลุ่มโรคติดเชื้อ เนื่องจากการรับสารอาหารที่ไม่เพียงพอ มีโปรตีนในเลือดต่ำ ทำให้ร่างกายผลิตภูมิต้านทานน้อยลง ไม่พอที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆ

3. โรคกระดูกพรุนและภาวะกระดูกเปราะหักง่าย เนื่องจากน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ร่างกายสร้างเซลล์กระดูกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับน้ำหนักตัว ขณะที่คนผอมเกินไป ทำให้ร่างกายมีการลงน้ำหนักตัวน้อย การสร้างเซลล์กระดูกจึงน้อยลงไปด้วย ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระดูกบางและพรุนตามมา และเสี่ยงกระดูกหักได้ในอนาคต

4. ประจำเดือนมาไม่ปกติ เนื่องจากฮอร์โมนในร่างกายทำงานไม่สมดุล อีกทั้งสมองยังทำงานหนักขึ้นอีกด้วย

5. ผิวแห้งแตก กร้าน ไม่แข็งแรง เนื่องจากไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอ

 

 

<< อ่านต่อหน้าที่ 2 >>

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.