ปรับไลฟ์สไตล์ ลด พิษในร่างกาย

การดูแลสมดุลของร่างกายตัวเองเริ่มต้นที่การควบคุมอาหาร เพื่อควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ออก-กำลังกายเป็นประจำ และพักผ่อนให้เพียงพอ แต่จะดีกว่าไหมหากเราเริ่มต้นรักษาสุขภาพของเราได้ด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราตั้งแต่ต้น ด้วยการลด พิษในร่างกาย

Harvard Health Publishing แนะนำ 6 วิธีเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ที่ช่วยลด พิษในร่างกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

รับประทานอาหารแบบ Plant-Based

เน้นผักและผลไม้เป็นหลัก แล้วตามด้วยโปรตีนไขมันต่ำ คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน เช่น ข้าวกล้อง ขนมปังโฮลวีต และไขมันดี เช่น น้ำมันมะกอก ปลาทะเล เป็นต้น

หลีกเลี่ยงอาหารน้ำตาลสูงและคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยว

เลือกรับประทานให้น้อยลงหรือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ เช่น ข้าวขาว ขนมปังขาว เบเกอรี่ต่างๆ น้ำอัดลม น้ำหวาน น้ำชงต่างๆ เป็นต้น

จำกัดอาหารที่มาจากสัตว์

รับประทานเฉพาะเนื้อสัตว์ไขมันต่ำ เช่น ไก่ลอกหนัง เนื้อปลา และหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์แปรรูป

ทำกิจกรรมที่ทำให้ร่างกายได้ใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง

จัดเวลาให้ร่างกายได้ใช้พลังงานอย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน 3 – 5 วันต่อสัปดาห์ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นการออกกำลังกายเสมอไป อาจเลือกเป็นการเดิน วิ่ง เดินหรือวิ่งขึ้นบันไต เต้นตามเพลง ฯลฯ

 เน้นผลลัพธ์ทางตาเห็นมากกว่าตัวเลขบนเครื่องชั่งน้ำหนัก

ควรให้ความสำคัญกับรูปร่างที่เปลี่ยนไปมากกว่าใส่ใจกับน้ำหนักตัว แต่ก็ไม่ควรจริงจังมาก สามารถวัดสัดส่วนเพื่อเช็กขนาดร่างกายอาทิตย์ละครั้งหรือเดือน

ละครั้งได้

ทำกิจกรรมต่างๆ

อย่าลืมทำกิจกรรมที่สนใจ พบปะเพื่อนฝูงที่สนิทสนม เพื่อรักษาสภาวะทางอารมณ์ให้มีความสุขอยู่เสมอ

ที่มา นิตยสาร ชีวจิต

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.