ไขมันส่วนเกิน ในร่างกายอันตรายกว่ามีค่า BMI สูง

เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประสบปัญหาโรคอ้วนเพิ่มขึ้น คนส่วนใหญ่จึงหันมาให้ความสำคัญกับค่า BMI ซึ่งใช้ในการประเมินภาวะความอ้วนผอมกันมากขึ้น แต่ล่าสุดคณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตาประเทศแคนาดา ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลการศึกษาใหม่เกี่ยวกับอัตราการเสียชีวิตและโรคแทรกซ้อนจากโรคอ้วน โดยพบว่าการมีเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายสูงมีความสัมพันธ์กับภาวะดังกล่าวชัดเจนกว่าการมีค่า BMI สูงเนื่องจากค่า BMI นั้นไม่ได้นำปริมาณสัดส่วนของไขมันในร่างกายมาคำนวณด้วย ดังนั้นแม้ว่าค่า BMI ที่ปรากฏจะไม่สูงนัก แต่หากมีปริมาณไขมันในร่างกายมากก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้มากกว่า การหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงร่วมกับการออกกำลังกาย จึงน่าจะเป็นหนทางที่ช่วยลดความเสี่ยงเหล่านี้ได้ดีไม่น้อย

ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) คืออะไร ?

ดัชนีมวลกาย หรือ Body mass index (BMI) เป็นค่าดัชนีที่คำนวณจากน้ำหนักและส่วนสูง เพื่อใช้เปรียบเทียบความสมดุลระหว่างน้ำหนักตัว ต่อความสูงของมนุษย์นั่นเอง

 

ข้อมูลโดย นิตยสาร Health&Cuisine ฉบับที่ 185 มิถุนายน 2559

ภาพประกอบจาก pixabay.com

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.