ฝนหลวง

ฝนหลวง หยาดน้ำพระราชหฤทัยจากฟ้าสู่ผืนดิน

 

ในปี พ.ศ. 2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสาธิตการทำฝนเทียมแก่คณะผู้แทนนักวิทยาศาสตร์จากสิงคโปร์ที่มาขอเยี่ยมชม ณ เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยทรงบัญชาการด้วยพระองค์เอง ผลการสาธิต คือ สามารถบังคับให้ฝนตกลงสู่พื้นที่เป้าหมายคืออ่างเก็บน้ำได้อย่างแม่นยำ

ฝนหลวง

 

นับเป็นผลจากพระปรีชาสามารถ พระวิริยอุตสาหะ และน้ำพระราชหฤทัยที่มีต่อพสกนิกรของพระองค์โดยแท้

คุณประภาพร ศรีสถิตย์ธรรม นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวเสริมว่า “ในปัจจุบันโครงการฝนหลวงเป็นความรับผิดชอบของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ให้การสนับสนุน ทั้งกองทัพอากาศ กองบินตำรวจ กองทัพเรือกรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย”

ภารกิจหลักคือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเกษตรกรจากปัญหาภัยแล้ง ช่วยเติมน้ำในเขื่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือและภาคอีสานตอนบน โดยรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนในท้องที่ต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อสนองพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

“เจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานอย่างหนักและเสียสละ แต่มีความภูมิใจที่ได้ทำงานถวายพระองค์ท่าน ได้เห็นพระวิริยอุตสาหะของพระองค์แล้ว เป็นกำลังให้เราไม่ท้อ” นาวาอากาศเอก มนูญ กล่าว

เมื่อประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำเกษตรกรรมได้ผลมีอาชีพที่มั่นคง ก็รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ และเคารพรักพระองค์ท่านในฐานะที่พระองค์เหมือนได้มอบชีวิตใหม่แก่พวกเขา

จึงได้ประจักษ์ว่า ด้วยน้ำพระราชหฤทัยนี้เอง ที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมานานกว่า 60 ปี

 

จาก คอลัมน์ตามรอยพ่อหลวง นิตยสารชีวจิต ฉบับ 375

เครดิตภาพ : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร


บทความน่าสนใจอื่นๆ

น้ำพระราชหฤทัยล้นเอ่อ ณ อ่างเก็บน้ำเขาเต่า

แหลมผักเบี้ย โครงการจัดการน้ำเสียและขยะในพระราชดำริ

ชั่งหัวมัน ปาฏิหาริย์แห่งผืนดินจากน้ำพระราชหฤทัย

ติดตาม ชีวจิต ในช่องทางต่างๆ ได้ที่

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.