รัชกาลที่ 9

ช่างศิลป์ใน รัชกาลที่ 9 เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ช่างศิลป์ใน รัชกาลที่ 9 เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

ช่วงเวลานี้ เป็นช่วงของการเตรียมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 การก่อสร้างพระเมรุมาศเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ก่อนหน้านี้ ชีวจิต ได้มีโอกาสเดินทางไปที่สำนักช่างสิบหมู่ จังหวัดนครปฐม เพื่อพูดคุยกับบุคคลที่มีส่วนร่วมในการทำงานแห่งการแสดงความจงรักภักดีนี้

เมื่อเดินทางมาถึงโรงปั้นของสำนักช่างสิบหมู่ ก็ได้พบกับ อาจารย์ประสพสุขรัตน์ใหม่ ประติมากรชำนาญการพิเศษและหัวหน้ากลุ่มงานประติมากรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแลการสร้างประติมากรรมประดับพระเมรุมาศ

อาจารย์เล่าถึงความรู้สึกที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ว่า ตนนั้นเป็นช่างศิลป์ในรัชกาลที่ 9 หนึ่งในความภาคภูมิใจคือการได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์

“ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูง ที่ได้ใช้งานศิลปะที่ถนัด ในการแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดชีวิตการทำงานของผมนั้น ได้ถวายงานมากมาย ซึ่งเป็นโอกาสที่หาได้ยากยิ่ง ผมจึงมีความตั้งใจที่จะทำผลงานทุกชิ้นอย่างสุดความสามารถครับ”

นอกจากนี้อาจารย์ประสพสุขยังอธิบายถึงงานที่ได้ทำ ไม่ว่าจะเป็นงานประติมากรรมประดับประดาไปจนถึงพระบรมราชานุสาวรีย์ ทุกอย่างล้วนมีความสำคัญ เพราะศิลปะสามารถบอกเล่าเรื่องราว และช่วยให้ประชาชนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอยู่เสมอ

รัชกาลที่ 9

“ทุกวันนี้เราสามารถพบเจอคำสอนของท่านได้ตามสื่อต่าง ๆ รวมไปถึงในหนังสือหรือตำราเรียน แสดงให้เห็นว่าพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชนชาวไทย

“ส่วนงานประติมากรรมนี้แม้จะเป็นเพียงเสี้ยวเล็ก ๆ ที่จะสามารถแสดงถึงพระเกียรติยศและพระบารมีของพระองค์ท่านได้ แต่ก็มาจากความอุตสาหะและความตั้งใจของนายช่างทุกท่านที่นี่ครับ”

ก่อนจะกล่าวอำลา อาจารย์ประสพสุขได้พาผู้เขียนเดินชมความคืบหน้าของงานประติมากรรม ที่จะนำไปประดับพระเมรุมาศซึ่งบางส่วนหล่อแม่พิมพ์แล้ว บางส่วนต้องแก้ใหม่ทั้งหมด เพื่อให้งานออกมาดีที่สุดอาจารย์บางท่านถึงกับใช้เวลาอยู่กับพระพักตร์ของพระบรมรูปปั้นนานนับชั่วโมง ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของคณะทำงานทุกคน ณ ที่แห่งนี้

“เมื่อมีพระองค์ท่านเป็นแรงบันดาลใจผมมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานทุกชิ้นให้ออกมาดีที่สุด พัฒนาตนอยู่เสมอ ใช้ทุกลมหายใจให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมเท่านี้แหละครับที่ผมสามารถทำได้ในฐานะ ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

แม้เราจะเป็นหน่วยเล็ก ๆ ของสังคมและประเทศชาติ แต่ถ้าทุกคนทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดและทำด้วยความสุจริตตามคำสอนของพ่อ นี่จะเป็นการแสดงความจงรักภักดีที่มีความหมายมากทีเดียว

จาก คอลัมน์ตามรอยพ่อหลวง  นิตยสารชีวจิต ฉบับ 445 (16 เมษายน 2560)


บทความน่าสนใจอื่นๆ

ฝนหลวง หยาดน้ำพระราชหฤทัยจากฟ้าสู่ผืนดิน

น้ำพระราชหฤทัยล้นเอ่อ ณ อ่างเก็บน้ำเขาเต่า

แหลมผักเบี้ย โครงการจัดการน้ำเสียและขยะในพระราชดำริ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.