หญ้าแฝก

หญ้าแฝก พืชมหัศจรรย์จากพระราชา

หญ้าแฝก พืชมหัศจรรย์จากพระราชา

 

หญ้าแฝก พืชมหัศจรรย์ พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในการแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งและพื้นที่เสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เพาะปลูกได้ ประชาชนสามารถหาเลี้ยงชีพจากผืนดินที่เคยถูกทิ้งร้างไร้ประโยชน์ เราจึงขอบอกเล่าถึงอีกหนึ่งงานสำคัญที่ทำให้แนวพระราชดำริต่าง ๆ เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก

ว่าที่ร้อยตรี ดร.อารี สุวรรณจินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้และระบบนิเวศ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติเล่าความเป็นมาของทางศูนย์ให้ฟังว่า

“เดิมทีพื้นที่ห้วยทรายนี้เป็นที่ร้างว่างเปล่า ดินแข็งเป็นดานเพาะปลูกไม่ได้อย่างสิ้นเชิงครับ เพราะพืชพันธุ์ไม่สามารถชอนไชรากลงไปในดินได้ ทั้งในดินก็ไร้ซึ่งอากาศ อินทรียสาร และแร่ธาตุต่างๆ ที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อพืช

“เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ทอดพระเนตรเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 จึงทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ใช้ ‘หญ้าแฝก’ ในการแก้ปัญหาดินที่แข็งเป็นดาน เพราะหญ้าแฝกนั้นมีรากที่แข็งแรง สามารถชอนไชลงไปในดินดานได้ช่วยเพิ่มช่องว่างในเนื้อดิน ให้อากาศ ความชื้น และสัตว์จำพวกไส้เดือนเข้าไปอยู่”

ทางศูนย์ได้นำแนวคิดนี้มาศึกษาทดลอง โดยการปลูกหญ้าแฝกด้วยวิธีต่าง ๆ จนสามารถทำให้พืชชนิดนี้เจริญเติบโตในดินดานได้สำเร็จ แต่สิ่งที่ตามมายิ่งสร้างความประหลาดใจให้เจ้าหน้าที่และเหล่าผู้รับผิดชอบ

หญ้าแฝก

เพราะพืชมหัศจรรย์นี้นำความอุดมสมบูรณ์คืนสู่ผืนดินที่ห้วยทรายอีกครั้ง เมื่อฝนตกลงมา รากหญ้าแฝกจะกักเก็บความชื้นไว้ ดินที่แข็งเริ่มร่วนซุย เมื่อรากเน่าตายก็กลายเป็นอินทรียสาร เพิ่มแร่ธาตุในดิน และสามารถกลับมาเพาะปลูกพืชพันธุ์ได้อีกครั้ง นับเป็นอีกหนึ่งในพระอัจริยภาพ ที่สามารถใช้ธรรมชาติสู้กับธรรมชาติโดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องมือหรือเทคโนโลยีทันสมัยใดๆ ที่สำคัญยังให้ผลที่น่าพึงพอใจอย่างมาก

“สำหรับผมนั้น พระองค์ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลและใส่พระราชหฤทัยประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ความสุขของพสกนิกรเป็นเป้าประสงค์หนึ่งเดียวของพระองค์ท่านครับ” คุณอารีกล่าวอย่างปลื้มปีติ

ไม่ว่าปัญหายากเย็นเพียงใด พ่อหลวงทรงหาวิธีแก้ไขไว้ให้ราษฎรของพระองค์เสมอ ที่สำคัญ วิธีเหล่านั้นต้องทำได้ง่ายไม่ลำบากเกินกว่ากำลังของประชาชนจะทำให้สำเร็จ

ผู้สนใจสามารถติดต่อดูงานได้ที่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0-3259-3252 - 5

จาก คอลัมน์ตามรอยพ่อหลวง นิตยสารชีวจิต ฉบับ 391 (16 มกราคม 2558)


บทความน่าสนใจอื่นๆ

ดอกไม้ของพระราชาสู่ บุหงา “สราญรมย์”

ช่างศิลป์ใน รัชกาลที่ 9 เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ฝนหลวง หยาดน้ำพระราชหฤทัยจากฟ้าสู่ผืนดิน

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.