ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ความรู้จากพระราชาสู่ประชาชน

ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ความรู้จากพระราชาสู่ประชาชน

 

ศูนย์ ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก

ชีวจิต พาผู้อ่านหลีกหนีความวุ่นวายในเมืองหลวงมาหย่อนใจที่จังหวัดนครนายก พื้นที่สีเขียวใกล้กรุงเทพฯ เพื่อมาพูดคุยกับบุคคลท่านหนึ่ง ผู้ซึ่งมุ่งถ่ายทอดความรู้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ให้แก่ประชาชนทั่วไปอย่างไม่เคยย่อท้อ

ในยุคสมัยที่เงินเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิต การใช้จ่ายอย่างฟุ้งเฟ้อเพื่อตอบสนองความพึงพอใจกลายเป็นเรื่องปกติในสังคม

โชคดีที่ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นแบบอย่างและสอนเราให้รู้จักความพอเพียง รวมถึงเข้าใจความเป็นไปของธรรมชาติซึ่งช่วยเกื้อกูลชีวิต

คุณปัญญา ปุลิเวคินทร์ อดีตผู้จัดการสาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ผันตัวเองจากมนุษย์เงินเดือนมาบุกเบิก “ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ” ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาความรู้เชิงเกษตรกรรม เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้การเกษตรและแนวปฏิบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ โดยคุณปัญญาได้เล่าถึงจุดเปลี่ยนในชีวิตก่อนจะเข้ามาดูแลศูนย์ฯว่า

“เมื่อก่อนผมเป็นคนฟุ้งเฟ้อ ใช้ของแพง ๆ กินเหล้า จนไม่มีเวลาให้ครอบครัว เมื่อผมตระหนักได้ว่าชีวิตของเรากำลังเปลี่ยนเพราะกระแสสังคมสมัยใหม่ ผมจึงต้องทำอะไรสักอย่าง”

คุณปัญญาจึงได้เริ่มศึกษาแนวคิด ปรัชญา และทฤษฎีต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพราะเชื่อว่าเป็นแนวคิดที่ช่วยให้คุณภาพชีวิตของเขาและคนในสังคมดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยเริ่มจากการนำแนวพระราชดำริ “ห่มดิน” มาใช้ เพื่อปรับสภาพดินเปรี้ยวบริเวณศูนย์ฯ ให้กลายเป็นดินที่มีความอุดม

สมบูรณ์ เหมาะสมแก่การเพาะปลูก

นอกเหนือจากนี้ทางศูนย์ฯยังจำลองพื้นที่ 4 ภาคที่นำแนวคิดและทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ไปปรับใช้ เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาเข้าใจว่า ไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนก็สามารถนำความรู้นี้ไปแก้ปัญหาในพื้นที่ของตนได้ คุณปัญญาได้กล่าวถึงงานของศูนย์ฯว่า

“สิ่งที่ทำคือการพิสูจน์ทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ว่าทำได้จริง ต้องการให้ผู้อื่นรู้ว่า ในหลวงของเราทรงคิดวิธีแก้ปัญหาไว้ให้หมดแล้ว และเป็นวิธีที่ประชาชนลงมือทำได้ด้วยตนเองทั้งนั้น

“ผมไม่อยากให้ทุกคนแค่ ‘เห็น’ แต่อยากให้ทุกคน ‘มอง’ การทรงงานเพื่อประชาชนของพระองค์ท่าน คือ ไม่ใช่แค่รับรู้แต่ควรเข้าใจคำสอนและลงมือปฏิบัติ เพราะสิ่งเหล่านี้จะก่อ ให้เกิดประโยชน์แก่เราทุกคนจริง ๆ”

การมาเรียนรู้ที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติในครั้งนี้ ทำให้เราได้ตระหนักว่า พสกนิกรชาวไทยช่างโชคดีเหลือเกินที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใยและมุ่งแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนของพระองค์อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

เลขที่ 98/1 หมู่ 2 บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

เว็บไซต์ www.bhumirak.com

จาก คอลัมน์ตามรอยพ่อหลวง  นิตยสารชีวจิต ฉบับ 379 (16 กรกฏาคม 2557)


บทความน่าสนใจอื่นๆ

ครูผู้ส่งต่อ คำสอนของพ่อ แก่เด็กผู้พิการทางการได้ยิน

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ : พระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ : พระมหากรุณาธิคุณด้านสาธารณสุข

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.