ธุรกิจสุขภาพของผู้สูงวัย อีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก

ธุรกิจสุขภาพของผู้สูงวัยไทย อีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก

วันนี้เราอยากมาวิเคราะห์และพูดกันถึงเรื่องของสุขภาพที่กลายเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจมาก ซึ่งสถานการณ์ในอนาคตจะได้เห็นว่าต่อไปสถานะสุขภาพของคนไทยเราจะเป็นอย่างไร เพื่อเป็นมุมมองให้หลายๆ คนมองเห็นว่าธุรกิจสุขภาพน่าสนใจและมาร่วมลงทุนกับกระทรวงสาธารณสุข

ในอนาคตเมืองไทยจะมีจำนวนผู้สูงอายุมากขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งจะมากกว่า 10เปอร์เซ็นต์ ของประชากร คนไทยอายุยืนขึ้น แต่พฤติกรรมต่างๆ ทางด้านสุขภาพลดลง ขาดการออกกำลังกายบริโภคอาหารเกิน พฤติกรรมทำลายสุขภาพมากขึ้น  สิ่งแวดล้อมแย่ลง มลพิษมากขึ้น เมื่อคนอายุมากขึ้นจะเริ่มประสบปัญหาด้านสุขภาพ แต่เพราะระบบการดูแลสุขภาพทางด้านความเจ็บป่วยดีขึ้น เรามีเทคโนโลยีสูงขึ้น คนไทยจะอายุมากขึ้น ตายช้าลง เพราะฉะนั้น

ประเทศไทยในอนาคตจะเผชิญปัญหาการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุจะมีสุขภาพไม่ดี ต้องพึ่งพาผู้อื่นมากขึ้น และจะเป็นปัญหาใหญ่หลวง ซึ่งจะต้องใช้เงินมหาศาลในการดูแลผู้สูงอายุ สถานพักฟื้นคนชราจะเกิดขึ้นมากมายทั้งมีคุณภาพและไม่มีคุณภาพ

จากข้อมูลในอดีตบวกกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พอจะสรุปปัญหาของผู้สูงอายุในอนาคตได้ว่า

ปัญหาด้านร่างกาย

1.กระดูกและไขข้อ ลุกก็โอย นั่งก็โอย ยิ่งเป็นผู้หญิงจะเป็นปัญหามาก หัวเข่นดังกรอบแกรบ หัวเข่าเลื่อน ปวดหลัง กระดูกพรุน

2.หัวใจ จากการบริโภคที่เกินขนาด เมืองไทยหาอาหารกินได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกสถานที่ แม้แต่กลางถนนยังสามารถหาซื้อของกินได้ ไขมันในเลือดจึงสูงขึ้น ส่งผลให้มีปัญหาโรคเส้นเลือดหัวใจตีบตัน แพทย์โรคหัวใจจะเป็นที่ต้องการของประชาชนมาก

3.ไต เราบริโภคยากันมากโดยขาดความรู้ และโดยเฉพาะสมุนไพรซึ่งหลายคนเชื่อว่าไม่มีพิษ แต่ที่จริงสมุนไพรหลายตัวเป็นอันตรายต่อไตและตับ ขณะนี้สถานที่ฟอกเลือดล้างไตเต็มไปหมด เพราะมีคนมาเข้าคิวรอฟอกไตกันมาก สาเหตุใหญ่ข้อหนึ่ง คือ การใช้ยาและสมุนไพรนานาชนิด

4.สมองเสื่อม คนไทยโดยเฉลี่ยอ่านหนังสือวันละไม่ถึง 2 บรรทัด ใช้สมองน้อย พอแก่ตัวสมองเสื่อมได้ง่ายคล้ายคนไม่ออกกำลัง กล้ามเนื้อก็อ่อนแรง ในอนาคตคนไทยจะเป็นโรคสมองเสื่อมมาก ยิ่งใช้โทรศัพท์มือถือบ่อยๆ ที่ญี่ปุ่นเขาอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือความแรงไม่เกิน 0.5 วัตต์ แต่เมืองไทยใช้ 2   วัตต์ เพื่อลดจุดเชื่อมสัญญาณ ลดต้นทุนของบริษัท แต่เพิ่มรายจ่ายให้ประชาชน คลื่นที่แรงจะทะลุทะลวงสมองตลอดเวลา ทำให้สมองเสื่อมเร็วขึ้น

5.ฟันหลุด เป็นความเชื่อผิดๆ ว่าคนแก่ต้องฟันหลุด หมอฟันบอกว่าไม่จริง เป็นเพราะในปัจจุบันคนไทยเป็นโรคทางเหงือกมาก ทำให้เหงือกอักเสบ และทำให้ฟันหลุดร่วงไปก่อนวัยอันควร

ปัญหาด้านจิตใจและสังคม

1.ซึมเศร้า

2.ขาดเพื่อน

3.ขาดคนดูแล

4.ไม่มีเงินใช้

ทั้งหมดเป็นปัญหาของผู้สูงอายุในปัจจุบัน และจะทวีความรุนแรงมากขึ้นไปเรื่อยๆ ในอนาคต

กลับมาที่ธุรกิจสุขภาพ ซึ่งเราสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท

1.ธุรกิจเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุ แพททย์แผนอนาคต

2.ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ สถานที่พักฟื้นผู้สูงอายุ

ธุรกิจเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุ แพทย์แผนอนาคต

1.การตรวจเช็คสุขภาพ เพื่อทำนายว่าในอนาคตมีแนวโน้มอย่างไรที่จะเป็นปัญหา และจัดการกับปัญหาก่อนปัญหาเกิด

2.ส่งเสริมสุขภาพ เรื่องนี้น่าสนใจ ได้แก่ สถานที่คลายเครียด ผ่อนคลาย ส่งเสริมสุขภาพ โรงยิมออกกำลังกาย นวด สปา อบไอน้ำ เตียงนวดไฟฟ้า เครื่องทำสมาธิ การกำจัดพิษ แพย์ทางเลือก ยาบำรุงต่างๆ แพทย์แผนจีน อุปกรณ์ส่งเสริมสุขภาพ

ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ สถานที่พักฟื้นผู้สูงอายุ

น่าจะมีหมู่บ้าน โรงแรม รีสอร์ทสำหรับผู้สูงอายุ มีโครงสร้างทางกายภาพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ประตู สร้างกว้างพอรถเข็นผ่านได้ ประตูต้องเปิดออก ไม่ใช่เปิดเข้าเพื่อกันไม่ให้ล้มขวางประตู พื้นและทางลาดต้องไม่ลื่น มีทางลาดเพื่อเข็นรถขึ้นได้เป็นชั้นเดียว ไม่ต้องขึ้นบันได  มีระบบสื่อสารตลอด 24 ชั่วโมง มีสถานที่สังสรรค์ระหว่างผู้สูงอายุด้วยกัน มีระบบรักษาพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง

ถ้ามีธุรกิจแบบนี้เชื่อว่าต้องขายดีและได้รับความนิยม คนญี่ปุ่นเขาอยากมาเมืองไทย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ที่มีเบี้ยยังชีพสามารถมาอยู่เมืองไทยได้สบายๆ คนไทยก็ต้องหาอาชีพ ได้เงินมาเข้าประเทสของเรา แต่อย่าลืมว่าเราก็ต้อช่วยเหลือกันเองด้วย คนไทยต้องดูแลคนไทยด้วยกัน

ธุรกิจสุขภาพมีอีกมากมาย ส่วนใหญ่จะเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงขึ้น ป้องกันไม่ให้ป่วย แต่ทั้งหมดต้องไม่ลืมคุณธรรมและจริยธรรม ถ้าขาดสิ่งเหล่านี้จะเป็นการหลอกลวง

ที่มา: นิตยสารชีวจิต ฉบับ 227

 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ 

ก่อนสู่สังคมสูงวัย…ถ้าจะให้ดี ควรวางแผนก่อนเกษียณจะดีที่สุด!

“สังคมผู้สูงวัย” เข้าใกล้มาทุกที แล้วแบบนี้เราควรตั้งมือรับอย่างไร?

เปิดค่าใช้จ่ายการดูแลผู้ป่วยติดเตียง

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.