รำกระบอง ขี่จักรยาน ป้องกันเบาหวาน ลดระดับน้ำตาลในเลือด

รำกระบองป้องกันเบาหวาน ลดน้ําตาลในเลือด ที่ปากน้ำโพ

รำกระบองป้องกันเบาหวาน  และขี่จักรยาน หลากหลายกิจกรรมการออกกำลังกายที่สามารถช่วยป้องกันโรคเบาหวานได้ ดังประสบการณ์สุขภาพของคนเหล่านี้

สมัยสาวๆ คุณวาริน รุ้งเพชร (ปัจจุบันอายุ68 ปี) เผชิญโรคหืดอย่างทรมานนานเกือบสิบปี และจากผลข้างเคียงของยาและการไม่
ควบคุมอาหาร สองปีที่แล้วเธอพบว่าตนเองเป็นโรคเบาหวาน มีระดับน้ําตาลในเลือดสูงถึง 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เมื่อรํากระบองเป็นประจําอยู่แล้ว คุณวารินจึงยิ่งใส่ใจและตั้งใจรํามากขึ้น

“ป้ารํากระบองมาได้ห้าปีแล้ว เพื่อนชวนไปฝึกกับชมรมรํากระบอง จังหวัดนครสวรรค์ ความที่ชมรมอยากให้ทุกคนนํารํากระบองได้ ป้าเลยต้องรําอย่างจริงจัง ไม่นานก็จําท่าได้

“ตั้งแต่เป็นเบาหวาน ทุกเย็นยังไปรํากระบองเหมือนเดิม เพราะเป็นห่วงสุขภาพมากขึ้น ชอบชุดท่าเตะมากที่สุด ได้ออกแรงเต็มที่และช่วยให้เหงื่อออกดี โดยจะเตะอย่างต่อเนื่องท่าละ 50 ครั้ง เมื่อครบ 1 ท่าจึงพักหายใจ 1 นาที แล้วค่อยเริ่มเตะท่าต่อไป

“ยิ่งออกแรงมากและตั้งใจเท่าไร จะยิ่งได้เหงื่อเยอะและเป็นประโยชน์มากเท่านั้น”

ผลจากการขยันรํากระบองช่วยให้ระดับน้ําตาลในเลือดของคุณวารินลดเหลือ 110 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เธอบอกว่าจะมุ่งมั่นรํากระบอง

 

สถานีต่อไปเยือนมุกดาหาร แหล่งรวมกิจกรรมสู้เบาหวาน แม้โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยเบาหวานจะเริ่มต้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546 แต่โรงพยาบาลอําเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จในการลดจํานวนผู้ป่วยและอาการแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน

ต่อมาระบบการคัดกรองมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งความทันสมัยแม่นยําของเครื่องมือและบุคลากรสาธารณสุข จึงพบผู้ป่วยเบาหวานและกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นตําบลละ 70-80 คน

เมื่อสองปีที่แล้ว สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหว้านใหญ่ หรือสสอ. หว้านใหญ่ นําทีมโดยคุณวารัตติกาล โอมพนา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน เริ่มออกบริการตรวจสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน ณ รพ.สต.หว้านใหญ่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน หรืออสม. พากันเยี่ยมบ้านผู้ป่วย เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอยู่ หากผลลัพธ์เรื่องการลดระดับน้ําตาลในเลือดก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ
คุณวารัตติกาลเล่าว่า

“เราจึงคิดว่า น่าจะมีกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้ป่วยมากขึ้น เลยนําไอเดียเรื่องการรักษาสุขภาพที่มีอยู่แล้วแต่เดิม เช่น การออกกําลังกาย การนวดบําบัด หัวเราะบําบัด ทําสมาธิ และร้องเพลง มาปรับใช้ เพื่อให้การบริการตรวจสุขภาพผู้ป่วยมีสีสันและให้ความรู้ในการควบคุมและลดระดับน้ําตาลในเลือดไปในตัว

“เกือบสองปีผ่านมาเห็นผลลัพธ์ว่า ผู้ป่วยควบคุมน้ําตาลได้ดีขึ้นสามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ถึง 33 เปอร์เซ็นต์”

แนวคิดนี้คือแรงบันดาลใจที่ทําให้ทีมงาน ชีวจิต นั่งรถตู้ไปดู กิจกรรมการออกกําลังกาย การนวดบําบัด หัวเราะบําบัด และการทํา
สมาธิ ณ อําเภอเล็กๆที่อยู่ติดริมแม่น้ําโขง

อ่านต่อ>> ขี่จักรยานลดเบาหวาน

อ่านเพิ่มเติม
วิธีตัดวงจรโรคแทรกซ้อน เพื่อคน เบาหวาน สุขภาพเลิศ
6 ชาติ 6 ศาสตร์ สยบเบาหวาน
คู่มือกินน้ำตาลทราย น้ำตาลอ้อย น้ำตาลปี๊บ ป้องกันโรคเบาหวาน
สารพัดวิธีป้องกัน โรคแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเบาหวาน ตอนที่ 1 หลอดเลือดสมอง

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.