โรคเบาหวานกับน้ำตาลจากผลไม้

หัวเราะบำบัด ปรับสมดุลอารมณ์ ลดเครียด ลดเบาหวาน

หัวเราะบำบัด ปรับสมดุลอารมณ์ ลดเบาหวาน

หัวเราะบำบัด ศาสตร์การรักษาเเละป้องกันโรครูปแบบหนึ่ง ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาสุขภาพของเราได้ โดยเฉพาะช่วยลดความเครียด ต้นเหตุของการเกิดโรคต่างๆ ไม่เว้นแม้แต่เบาหวาน ก็สามารถช่วยได้เช่นกัน

อาจารย์สาทิส อินทรกำแหง อธิบายว่า เมื่อเกิดความเครียด ร่างกายจะผลิตฮอร์โมนคอร์ติซอล (cortisol) มากขึ้นผิดปกติ ซึ่งทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้น ทั้งยังมีผลต ่อการตอบสนองของอินซูลิน ส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลได้

ดังนั้น จึงควรศึกษาวิธีลดความเครียดแบบต่างๆ แล้วประยุกต์เป็นวิธีที่ดีที่สุด

สําหรับตนเองหัวเราะลดเครียด ยาแก้เบาหวานครอบจักรวาล ในวันตรวจเบาหวานประจําเดือนที่รพ.สต.หว้านใหญ่แห่งเดียวกันนี้ คุณวาสนา พลเตชา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน ทําหน้าที่สอนการหัวเราะบําบัดให้ผู้ป่วยเบาหวาน

“ผู้ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่มีอาชีพทํานา จึงเครียดเรื่องเศรษฐกิจและความอยู่รอดของครอบครัวมากกว่าความเจ็บป่วยของตัวเอง พออารมณ์แปรปรวนก็ควบคุมระดับน้ําตาลไม่ได้

“หลายคนหัวเราะยาก เล่าเรื่องตลกก็แล้ว แซวก็แล้ว ยังไม่หัวเราะ จึงต้องนําวิธีหัวเราะแบบมีหลักการเป็นขั้นเป็นตอนเข้ามาช่วย”

หัวเราะบำบัด ลดเบาหวาน
การหัวเราะบำบัด จะส่งผลดีต่อระดับน้ําตาลในเลือด สามารถป้องกันและลดเบาหวานได้

หลักการนั้นได้แก่ การหัวเราะคําว่า โอ อา อู เอ และอืม ตามลําดับ ให้เสียงดังและแรง แต่ละคําจะหัวเราะทั้งเสียงสั้นและยาว (ยกเว้นเสียงอืมที่หัวเราะเฉพาะเสียงยาว)เสียงสั้น คือ หัวเราะทีละคําอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะหมดลมหายใจ

ส่วนนเสียงยาว คือ ลากเสียงหัวเราะยาวจนกว ่าจะหมดลมหายใจ ขณะเดียวกัน เมื่อออกเสียงคําใดจะต้องเกร็งอวัยวะส่วนที่กําหนดตามไปด้วย (ยกเว้นเสียงอืม) เพื่อให้ได้ประโยชน์เต็มที่ ดังนี้

โอ- เกร็งท้อง อา – เกร็งหน้าอก อู- เกร็งคอ และ เอ-กัดฟันเบาๆหัวเราะ ทั้งห้าเสียงนับเป็น 1 เซต ควรทําวันละ 1-2 เซต

ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน คุณผ่องศรี ญาติบํารุง อายุ67 ปี เป็นนักหัวเราะตัวยง

“ปลายปีพ.ศ.2552 ป้ามาฝึกหัวเราะกับคุณวาสนา พอลองปรับให้เข้ากับตัวเองแล้วหัวเราะเป็นประจํา รู้สึกว่าสบายใจขึ้นจิตใจแจ่มใส ไม่เครียดเลย”

คุณผ่องศรีประยุกต์หลักการหัวเราะของคุณวาสนามาเป็นสูตรของตัวเอง ซึ่งทําตามไม่ยาก แค่เลือกบริเวณที่อากาศปลอดโปร่งและสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ได้

“ทุกเช้ามืด ก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นเล็กน้อย ให้ยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ยืนสบายๆ หายใจเข้าและออกลึกๆ พอแสงอาทิตย์ขึ้นรําไรก็เริ่มหัวเราะออกมาดังๆทีละคํา พอถึงคําสุดท้ายให้ลากเสียงหัวเราะยาวจนกว่าจะหมดลมหายใจ”

คําที่ว่านั้น เช่น ฮ่า ฮ่า ฮ่า หรือเสียงอื่นที่ตนถนัดแล้วหัวเราะอย่างนี้สามครั้ง ครั้งที่หนึ่งให้เสียงดังเป็นปกติครั้งที่สองให้เสียงดังขึ้นปานกลาง ส่วนครั้งสุดท้ายให้หัวเราะ
เสียงดังที่สุด แต่พยายามอย่าตะเบ็งเสียง ระหว่างนั้นคุณผ่องศรีบอกว่า ตาต้องคอยมองตามดวงอาทิตย์ตลอดด้วย ภายในสามเดือนของการฝึกหัวเราะ ระดับน้ําตาลในเลือดของคุณผ่องศรีลดจาก 180 เหลือ 140 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์โดยไม่ต้องกินยา

ช้ากันอยู่ไย ลุกขึ้นมา หัวเราะบำบัด แก้โรคกัน

ที่มา: คอลัมน์เรื่องพิเศษ,เอื้อมพร และพรรณรวี

อ่านเพิ่มเติม
วิธีตัดวงจรโรคแทรกซ้อน เพื่อคน เบาหวาน สุขภาพเลิศ
6 ชาติ 6 ศาสตร์ สยบเบาหวาน
คู่มือกินน้ำตาลทราย น้ำตาลอ้อย น้ำตาลปี๊บ ป้องกันโรคเบาหวาน
สารพัดวิธีป้องกัน โรคแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเบาหวาน ตอนที่ 1 หลอดเลือดสมอง

 

ติดตาม ชีวจิต ในช่องทางต่างๆ ได้ที่

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.