ออกกำลังกาย

ออกกำลังกายเบาๆ แค่ขยับวันละนิดดีกว่าลุยหนักนะ

ออกกำลังกายเบาๆ แค่ขยับวันละนิด รู้ไหม ดีกว่าโหมออกกําลังกาย

ออกกำลังกายเบาๆ ได้ผลดีกว่าการออกกำลังกายแบบหักโหมนะคะ ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา วงการวิทยาศาสตร์สุขภาพกล่าวว่า การนั่งนานๆ นั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว เป็นสาเหตุก่อโรคที่ทําให้คนวัยทํางานเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เพราะเพิ่มความเสี่ยงโรคเบาหวานประเภทที่ 2 โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง และโรคไขมันพอกตับ ปัญหานี้แก้ไขได้ด้วยการขยับร่างกายเพียงเล็กน้อย

โดยมีข้อมูลจากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน Journal of American Heart Association ที่ทําการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างอายุ 70-80 ปี จํานวน 1,000 คน ดูจากอายุจะเห็นว่า มีข้อจํากัดในการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่แล้วคือ ไม่สามารถวิ่งหรือออกกําลังกายหนักๆ ได้ กิจกรรมที่กําหนดให้ทําจึงเป็นเพียงเรื่องง่ายๆ เช่น ทํางานบ้าน ร้องเพลง เดินรอบๆ บ้าน เป็นต้น

ผลลัพธ์คือ ในระยะเวลา 10 ปี กลุ่มตัวอย่างที่ทํากิจกรรมดังกล่าวเป็นประจําทุกวัน สามารถลดความเสี่ยงโรคหัวใจได้เป็นอย่างดี เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุในวัยเดียวกัน ที่ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวร่างกายเท่าที่ควร

เช่นเดียวกับงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน Journal of the American Medical Association ซึ่งศึกษากลุ่ม ตัวอย่างอายุ 70-89 ปี จํานวน 1,600 คน ในระยะเวลา 3 ปี โดยมีกิจกรรมง่ายๆ ให้ทํา เช่น การเดินอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยเพียงวันละ 15-20 นาที พบว่า ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุหกล้ม ที่มักเป็นสาเหตุให้เกิดอัมพาตและเสียชีวิตในกลุ่มผู้สูงอายุได้ นอกจากนี้ยังลดอาการซึมเศร้าและช่วยลดการใช้ยาลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ออกกำลังกายเบาๆ ลดความเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจ
การออกกำลังกายเบาๆ ช่วยลดความเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจ

FASTING, FAST DIET

หนึ่งในวิธีลดน้ําหนักที่มีงานวิจัยรับรองว่าได้ผลดีคือ การอดอาหาร(Fasting) ตามหลักปฏิบัติที่ปลอดภัยเป็นครั้งคราว ล่าสุดสถาบันวิจัยด้านศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยเซาเทิร์น แคลิฟอร์เนีย ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร Cell Metabolism ระบุว่า การอดอาหารด้วยการจํากัดปริมาณแคลอรีและโปรตีนให้เหลือเพียงร้อยละ 34–54 ของการบริโภคตามปกติ เป็นเวลา 5 วันต่อสัปดาห์ ช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรค ที่เกิดจากความเสื่อมตามวัยของเซลล์ในร่างกายได้

เนื่องจากวิธีนี้ไปกระตุ้นการเผาผลาญอาหารการทํางานของระบบประสาทและสมอง ลดการสูญเสียมวลกระดูก ลดความเสี่ยงโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และลดระดับน้ําตาลในเลือด ที่สําคัญวิธีนี้ยังช่วยลดโกร๊ธฮอร์โมนที่ชื่อ IGF-1 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเสื่อมตามวัยของเซลล์ หากร่างกายได้รับโปรตีนมากเกินไป จะทําให้เซลล์เสื่อมลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การจํากัดโปรตีนจึงช่วยยืดอายุให้ยืนยาวออกไปได้อีกหลายปี และยังมีข้อมูลที่สนับสนุนแนวทางการลดปริมาณโปรตีนในอาหารลง โดยระบุว่า อาหารที่มีปริมาณโปรตีนเกินร้อยละ 20 ของความต้องการในแต่ละวันเพิ่มความเสี่ยงโรคมะเร็งสูงถึง 4 เท่าตัวเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่กินโปรตีนเกินเพียงร้อยละ 10


บทความอื่นที่น่าสนใจ

ลดน้ำหนักอย่างรวดเร็ว ให้ผลร้ายกว่าที่คิด

ออกกำลังกาย ช่วงเวลาไหน วิ่งลดความอ้วน ได้ผลดีที่สุด

โปรแกรมลดหุ่น 10 นาที เฟิร์ม ง่าย ไม่เสียตังค์

สามารถติดตาม ชีวจิต ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.