เอสแอลอี แพทย์ทางเลือก แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน โฮมิโอพาธี โรคพุ่มพวง

แผนจีน ไทย โฮมีโอพาธี สยบ เอสแอลอี

แผนจีน ไทย โฮมีโอพาธี สยบ เอสแอลอี

เมื่อหลายสิบปีก่อน โรค เอสแอลอี (Systemic Lupus Erythematosus SLE) ได้คร่าชีวิตราชินีเพลงลูกทุ่ง พุ่มพวง ดวงจันทร์ ไป นับจากวันนั้นหลายคนจึงเรียกโรคดังกล่าวว่า “โรคพุ่มพวง”

จนถึงวันนี้เรายังพบผู้ป่วยโรค เอสแอลอี เพิ่มขึ้นทุกขณะ หลายคนสามารถดูแลตัวเองเพื่อประคับประคองอาการได้อย่างดี แต่บางคนลืมใส่ใจสุขภาพจึงทำให้อาการทรุดลงอย่างรวดเร็ว

ชีวจิต จึงคัดสรรการแพทย์ทางเลือกยอดฮิตที่สามารถเยียวยาและป้องกันโรค เอสแอลอี มาฝากทุกท่าน เพื่อเป็นตัวช่วยในการดูแลสุขภาพตนเอง คนในครอบครัว หรือเพื่อนในออฟฟิศ มาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง

 

กินอยู่ตามแพทย์แผนจีนสู้ เอสแอลอี

อาจารย์แพทย์จีน ทันตแพทย์วีรชัย สุทธิธารธวัช อาจารย์ประจำคณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้อธิบายถึงโรคเอสแอลอี ตามหลักแพทย์แผนจีนไว้ว่า

“ในศาสตร์โบราณไม่มีชื่อโรคนี้ เพราะเป็นชื่อโรคใหม่ ซึ่งแพทย์จีนจะพิจารณาจากอาการที่แสดงออกมา ทำการพิเคราะห์สาเหตุ ตำแหน่ง และกลไกของโรค แล้วจึงให้การรักษาอาการนั้นๆ”

โรคเอสแอลอี เอสแอลอี

อาจารย์วีรชัย สรุปสาเหตุการเกิดโรคเอสแอลอีไว้ดังนี้

1. มี “พลังก่อนกำเนิด” ไม่เพียงพอ เมื่อเกิดมาร่างกายของคนเราจะมีพลังจากพ่อและแม่คนละครึ่งซึ่งส่งมาให้ลูกเก็บไว้ที่ไต เรียกว่า พลังก่อนกำเนิด (คำอธิบายตามหลักแพทย์แผนปัจจุบันที่ใกล้เคียงที่สุดคือลักษณะทางพันธุกรรม)

พลังก่อนกำเนิดสามารถแปรเปลี่ยนเป็น 2 ด้าน คือ อิน (หรือที่รู้จักกันในชื่อ “หยิน”) และหยาง อิน หมายถึงสสารหรือสารจำเป็นในร่างกาย มีลักษณะของความเย็น ส่วนหยางหมายถึงพลังงานหรือการทำหน้าที่ มีลักษณะของความร้อน พลังทั้งสองจะส่งเสริมและควบคุมซึ่งกันและกัน

ผู้ป่วยโรคเอสแอลอีนั้น พลังก่อนกำเนิดที่เป็นอินพร่องไป ทำให้ความร้อนในร่างกายมีมากเกินไป หรือมีหยางมากเกินไป โดยผู้ป่วยจะมีอาการผื่นแดงเลือดออก มีการอักเสบ

2. การได้รับพลังไม่ดีจากภายนอก ศาสตร์จีนเรียกว่า “เสียชี่” (xiè që) ยกตัวอย่างเช่น เชื้อโรค อากาศที่แปรเปลี่ยน และแสงอัลตราไวโอเลตเป็นต้น เมื่อ “เสียชี่” เข้าสู่ร่างกายมักทำให้เลือดและลมปราณไหลเวียนติดขัด เกิดความร้อนภายในร่างกาย ส่งผลให้อินและหยางเสียสมดุล

นอกจากนี้ระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยโรคเอสแอลอีทำงานผิดปกติอยู่แล้ว จึงถูกสิ่งเหล่านี้รบกวนได้ง่าย ทำให้ร่างกายเกิดความร้อน ผิวหนังเป็นผื่นแดงจากแสงแดด หรือเจ็บป่วยจากสภาพอากาศที่แปรปรวนได้ง่ายกว่าคนทั่วไป

 

<< รักษาแพทย์แผนจีน อ่านต่อหน้าที่ 2 >>

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.