วิธีตรวจน้ำตาลในเลือด, เจาะน้ำตาล, ตรวจน้ำตาล

4 วิธีตรวจน้ำตาลในเลือด ป้องกันโรคเบาหวาน

วิธีตรวจน้ำตาลในเลือด ป้องกันโรคเบาหวาน

วิธีตรวจน้ำตาลในเลือด สามารถช่วยป้องกันโรคเบาหวานได้ จากสถิติผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศระบุว่า ความชุกของโรคเบาหวานในประชากรอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.9 ใน พ.ศ. 2552 เป็นร้อยละ 8.9 ใน พ.ศ. 2557  หากปล่อยให้เป็นเบาหวานนาน ๆ จะส่งผลให้มีโรคแทรกซ้อนกับอวัยวะต่าง ๆ ได้ เช่น ตาบอด ไตวาย มีปัญหาโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง

นอกจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม งดอาหารหวาน มัน เค็ม และออกกำลังกายเป็นประจำแล้ว หนทางที่ดีที่สุด คือการใส่ใจตรวจคัดกรองโรคนี้ตั้งแต่เนิ่น ๆ นั่นเอง

ครั้งนี้ชีวจิต ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์เพชร รอดอารีย์ เลขาธิการสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย และ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์ ประธานวิชาการ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย

มาตอบคำถามเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานให้ถูกต้องครับ

BENEFITS OF SCREENING TEST
ตรวจน้ำตาลก่อน รู้ก่อน ลดความเสี่ยงโรคแทรกซ้อน

นายแพทย์เพชรอธิบายถึงความสำคัญของการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานว่า

“สถิติจากสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ระบุว่า คนไทยเป็นเบาหวาน ร้อยละ 8.9 อาจดูไม่มาก แต่ถ้าคิดภาพตามว่า คนไทยทุก ๆ 11 คนจะมีคนเป็นเบาหวาน 1 คน แบบนี้ทำให้เริ่มมองเห็นว่าจำนวนผู้ป่วยโรคนี้ไม่ได้น้อยอย่างที่คิดเลย ปัจจุบัน
มีผู้ป่วยโรคเบาหวานร้อยละ 43 ที่ยังไม่ทราบว่าตนเองป่วยเป็นโรคนี้ จึงทำให้ไม่มีการปรับพฤติกรรม ปรับอาหาร กว่าจะรู้ว่าเป็นเบาหวานและไปพบแพทย์ก็มักมีโรคแทรกซ้อน เช่น ตาบอด ไตวาย และมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดสมองและหัวใจไปแล้ว

“ก่อนหน้าที่จะมีการรณรงค์ตรวจคัดกรองเบาหวานอย่างจริงจังเราพบว่า ผู้ป่วยเบาหวานที่เริ่มมาพบแพทย์ครั้งแรก จำนวนถึง 1 ใน 3 มีอาการของโรคแทรกซ้อนกับอวัยวะอื่นๆแล้ว เช่น ตาบอด ไตวาย เป็นแผลที่เท้ารักษาไม่หายสักที ถ้าปล่อยให้อาการของโรคดำเนินไปมากกว่า 6 – 7 ปีโดยไม่มาพบแพทย์แบบนี้ก็รักษาได้ลำบากแล้ว”

นายแพทย์เพชรทิ้งท้ายว่า

ปัจจุบันทุกสิทธิทั้งสิทธิประกันสังคมและสิทธิ 30 บาท ให้ความดูแลครอบคลุมการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานได้ ขอให้ประชาชนที่มีเงื่อนไขตามเกณฑ์ดังนี้ ได้แก่ อายุ 35 ปีขึ้นไป มีประวัติครอบครัว ญาติสายตรงเป็นเบาหวาน มีภาวะน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน ไปตรวจคัดกรองเบาหวานเพื่อความมั่นใจ กรณีที่ตรวจแล้วผลน้ำตาลในเลือดเป็นปกติก็ควรมาตรวจซ้ำ

โดยถ้าพบ ระดับน้ำตาลน้อยกว่า 100 มิลลิกรัม / เดซิลิตร ควรตรวจซ้ำทุก 3 ปี แต่ถ้าพบ ระดับนำ้ตาลตั้งแต่ 100 – 125 มิลลิกรัม/ เดซิลิตรให้มาตรวจซำ้ ทกุ 1 ปีและให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปพร้อม ๆ กัน เช่น ออกกำลังกาย คุมอาหาร ได้เลย

นอกจากการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดแล้ว นายแพทย์เพชรย้ำว่า ขอให้ใส่ใจสุขภาพโดยรวม โดยแนะนำให้ตรวจระดับไขมันในเลือดและระดับความดันโลหิตพร้อม ๆ กัน เนื่องจากสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลในการพยากรณ์กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ เพราะส่วนใหญ่โรคเหล่านี้มักจะมีการดำเนินโรคเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับผลระดับน้ำตาลกับไขมันในเลือดและความดันโลหิตที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเอง

อ่านต่อ>>วิธีตรวจน้ำตาลในเลือด

อ่านเพิ่มเติม

เบาหวานโรคฮิตที่ใครๆเขาก็เป็นกัน แต่ถ้าคุณไม่อยากเป็นมาบอกลาเบาหวานไปกับเรา

ป้องกันโรคเบาหวาน ความดัน หัวใจ และมะเร็ง ด้วยการสร้างสมดุลการกิน

วิธีเลี่ยงเบาหวาน แนวใหม่ ไม่ต้องอดของอร่อย

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.