มะเร็งเต้านมในเพศชาย, มะเร็งเต้านม, มะเร็ง, โรคของผู้ชาย, ผู้ชาย

โรคที่ผู้ชายก็เป็นได้ มะเร็งเต้านมในเพศชาย

โรคที่ผู้ชายก็เป็นได้ มะเร็งเต้านมในเพศชาย

โรค มะเร็งเต้านมในเพศชาย (Male breast cancer) คือ โรคจากเซลล์เต้านมของผู้ชายเกิดการเจริญเติบโตและแบ่งตัวอย่างรวดเร็วผิดปกติ จนกลายเป็นก้อนเนื้อมะเร็งขึ้น คือ เป็นเซลล์ ก้อนเนื้อที่มีการลุกลามเนื้อเยื่อ  อวัยวะข้างเคียง ลุกลามเข้าต่อมน้ำเหลืองข้างเคียง โดยเฉพาะต่อมน้ำเหลืองรักแร้ด้านมีก้อนเนื้อ และในที่สุดจะแพร่กระจายเข้ากระแสโลหิตไปยังอวัยวะต่างๆ และเข้าระบบน้ำเหลืองไปยังต่อมน้ำเหลืองต่างๆ ทั่วร่างกาย

โรคมะเร็งเต้านมในเพศชาย พบน้อยประมาณ 1 ใน 100 หรือ 1% ของมะเร็งเต้านมในเพศหญิงทั้งหมด ในประเทศไทยมีรายงานอัตราเกิดคือ 0.5 รายต่อประชากรชายไทย 1 แสนคน ส่วนในสหรัฐอเมริกา รายงานพบอัตราเกิด 1 รายต่อประชากรชาย 1 แสนคน มะเร็งเต้านมในเพศชาย พบทุกอายุ แต่พบน้อยมากในเด็ก มีรายงานพบได้ตั้งแต่อายุ 5-93 ปี พบสูงขึ้นในอายุที่มากขึ้น อายุที่พบได้บ่อยคือ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

มะเร็งเต้านมในเพศชาย ทั่วไป พบเกิดข้างเดียว ข้างซ้ายและขวามีโอกาสเกิดใกล้เคียงกัน แต่ก็พบเกิด 2 ข้างได้ แต่พบน้อยมาก ประมาณ 1-2 % ของผู้ป่วย โดยมักพบในเพศชายที่มีปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมที่ถ่ายทอดได้ มีประวัติญาติสายตรง (พ่อ แม่ พี่ น้อง ท้องเดียวกัน) ทั้งหญิงและชายเป็นมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านมในเพศชาย, มะเร็งเต้านม, มะเร็ง, โรคของผู้ชาย, ผู้ชาย

อาการ คือ

1. มีก้อนที่เต้านม ซึ่งเกือบทั้งหมดจะอยู่ใต้ต่อหัวนม ก้อนจะแข็ง ติดกับหัวนม มักไม่เคลื่อนเวลาจับโยก อาจมีเลือด หรือสารคัดหลั่งสีอื่นออกทางหัวนม แต่พบน้อยเช่นกัน ก้อนจะไม่เจ็บ และเป็นก้อนที่โตเร็ว

2. ก้อนในตำแหน่งอื่นๆของเต้านม (เช่น ในตัวเต้านม) พบได้บ้าง แต่พบน้อย

3. กรณีโรคเป็นมาก ระยะลุกลาม อาการที่พบได้

3.1 จะมีแผลแตกที่หัวนม

3.2 เต้านมจะใหญ่ขึ้นจาก้อนเนื้อที่ใหญ่ขึ้น ลุกลามเข้าเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ ของเต้านม

3.3 ก้อนจะยึดติดกับผนังหน้าอกกล้ามเนื้อใต้เต้านม ส่งผลให้ก้อนขยับเคลื่อนไม่ได้

3.4 มีต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ด้านเดียวกับกล้ามเนื้อโต คลำได้

3.5 มีต่อมน้ำเหลืองเหนือกระดูกไหปลาร้าด้านเดียวกับรอยโรคในเต้านมโต คลำได้

 

 

 

 

<< อ่านต่อหน้าที่ 2 >>