ศูนย์ความรู้สูงวัย-ผู้สูงอายุ-ดูแลสุขภาพ-ชีวจิต

มารู้จักกับ ศูนย์ความรู้สูงวัย โดยศิริราชและเอสซีจี กันเถอะ

ศูนย์ความรู้สูงวัย โดยศิริราชและเอสซีจี คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรต่อผู้สูงอายุ

ศูนย์ความรู้สูงวัย โดย ศิริราช และ เอสซีจี คือ พื้นที่การเรียนรู้ด้านการเตรียมที่อยู่อาศัย สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ญาติ และผู้ดูแล เพื่อเตรียมความพร้อมให้บ้านมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม รองรับการใช้ชีวิต และการดำเนินกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ป่วยที่ต้องเตรียมตัวกลับไปพักฟื้นต่อที่บ้านเอง

โดยเฉพาะในผู้ที่มีปัญหาการเคลื่อนไหว ซึ่งเกิดจากระบบข้อกระดูก และกล้ามเนื้อส่วนล่าง ส่งเสริมให้ผู้ที่เริ่มมีความเสื่อมถอยของร่างกายหรือปัญหา สุขภาพได้เรียนรู้ ทำความรู้จัก และฝึกฝนกับอุปกรณ์ ที่จะช่วยเหลือในการทำกิจกรรม โดยพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น ลดความ เสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในขณะทำกิจกรรมภายในบ้าน และบริเวณรอบๆ ตัวบ้าน

ศูนย์ความรู้นี้ จึงเป็นทั้งที่ให้ข้อมูลและสถานที่ฝึกปฏิบัติให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ญาติ และผู้ดูแล เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นการส่งต่อการดูแลจากโรงพยาบาลกลับไปสู่บ้านพักอาศัย โดยมีการผนวกความเชี่ยวชาญด้านองค์ความรู้เชิงการแพทย์ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และองค์ความรู้เชิงที่อยู่อาศัย จาก เอสซีจี ซึ่งร่วมกันวิจัย และพัฒนาจนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ด้านโรคผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิต โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้บริการแนะนำปรึกษา
ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และการเตรียมความพร้อมที่เป็นประโยชน์ก่อนออกจากโรงพยาบาลเพื่อให้ใช้ชีวิตด้วยตัวเองที่บ้าน อย่างไม่ติดขัดและมีความสุข

การให้บริการ

ขั้นตอนการให้บริการโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ (Eldercare Specialist) จาก เอสซีจี เอลเดอร์แคร์ โซลูชั่น (SCG Eldercare Solution)

สอบถามอาการ

สอบถาม อาการ อุปสรรคต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบัน และความต้องการเบื้องต้น ของผู้ที่มาติดต่อ

คำแนะนำเบื้องต้น

ผู้เชี่ยวชาญประเมินจากข้อมูลที่ได้รับ และให้คำแนะนำ เบื้องต้น เรื่องการปรับเตรียมสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ที่รองรับการรักษา การฟื้นฟู การกลับไปพักฟื้นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์ความรู้สูงวัย-ผู้สูงอายุ-ดูแลสุขภาพ-ชีวจิต
การเตรียมความพร้อมก่อนวันชรา จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีชีวิตที่ดี

คำแนะนำเชิงลึก

หากผู้รับบริการ ประสงค์ขอคำแนะนำเชิงลึก ผู้เชี่ยวชาญ จะทำนัดเพื่อเข้าสำรวจหน้างาน ณ สถานที่ที่อยู่อาศัยจริง ร่วมกับนักออกแบบที่มีความเข้าใจในศาสตร์เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ที่จะชวนพูดคุยเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวัน ของผู้รับบริการว่ามีการใช้ชีวิตอย่างไร ทำกิจกรรมอะไร อยู่บริเวณใดบ้าง และมีความต้องการเรื่องใดบ้าง ทั้งในเรื่องของการใช้งานและความสวยงาม (Functional and Emotional Needs)

สรุปข้อมูล นำเสนอโซลูชั่น

หลังจากสำรวจหน้างาน ผู้เชี่ยวชาญจะทำการ สรุปข้อมูล และนำเสนอโซลูชั่น (Solution) สำหรับการปรับปรุง สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ที่มีความจำเป็น ที่จะช่วย ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย สะดวกสบาย และมีสุขภาวะที่ดี

ออกแบบสภาพแวดล้อม

หากผู้รับบริการ ประสงค์ให้ดำเนินการปรับปรุงสภาพ แวดล้อม ผู้เชี่ยวชาญอาจมีการเข้าไปวัดพื้นที่หน้างานอีกครั้ง เพื่อออกแบบสภาพแวดล้อมและพื้นที่ให้ตรงกับ ความต้องการและเหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจำวัน

ปรับปรุงสภาพแวดล้อม

สำหรับผู้ที่ให้ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ผู้เชี่ยวชาญจะส่งทีมงานเข้าไปปรับปรุงและติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ตามที่ได้ออกแบบไว้พร้อมทั้งให้ผู้รับบริการ ทดลองใช้จริง เพื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์ในระยะที่เหมาะสม กับการใช้งานของแต่ละบุคคล

สำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ศูนย์ความรู้สูงวัย โดย ศิริราช และ เอสซีจี

1. โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ บริเวณชั้น 4 โซน C เปิดให้บริการสำหรับเข้าชมทุกวัน มีบริการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญจากเอสซีจี ในวันอังคาร พุธ และ ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

2. โทรสอบถามและทำการนัดหมายล่วงหน้า ได้ที่ โทร 099-049-4044 และ 061-404-7922


บทความอื่นที่น่าสนใจ

ปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุ อยู่สบาย เสริมสุขภาพ

มาเลือก อุปกรณ์ช่วยเดิน เพื่อคุณตาคุณยายกันเถอะ

วิธีเลือกเตียงนอน เพื่อผู้สูงอายุ

สามารถติดตาม ชีวจิต ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.