โรคไตอาการ อาการโรคไต โรคไต ไต ไตวาย โรคไตเรื้อรัง

โรคไตอาการ ที่ควรรู้ รู้เร็ว รู้ก่อน ป้องกันได้

โรคไตอาการ ที่ควรรู้ รู้เร็ว รู้ก่อน ป้องกันได้

โรคไตอาการ ที่ควรรู้ “โรคไต” คือ กลุ่มโรคหรือภาวะที่ทำให้ไตเกิดความเสียหาย หรือทำงานผิดปกติจนเกิดอาการเจ็บป่วยต่างๆ ตามมา เนื่องจากไตไม่สามารถฟอกเลือดหรือขับของเสียออกจากเลือดได้ตามปกติ หากป่วยเป็นโรคไต ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อบรรเทาอาการและป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายต่อชีวิต

 

ไต ทำหน้าที่หลายอย่าง ดังนี้

– กำจัดของเสียออกทางปัสสาวะ ที่สำคัญคือของเสียจากโปรตีนและจากกล้ามเนื้อคือ ยูเรีย (Urea) และครีอะตินิน (Creatinine) ซึ่งถ้ามีมากร่างกายจะเจ็บป่วย

– กำจัดยาบางชนิดหรือสารที่เป็นพิษอื่นๆ

– ดูดซึมและเก็บสารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย

– กำจัดน้ำ เกลือแร่ และสารส่วนเกิน รวมทั้งกรดเพื่อให้ร่างกายอยู่ในภาวะปกติ

– สร้างฮอร์โมนกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงในไขกระดูกดังนั้นถ้าไตวายจะทำให้ซีดได้

– ผลิตวิตามินดีให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในการเสริมสร้างกระดูก

 

ไตไม่ทำงานจะเกิดอะไรขึ้น

– ของเสียคั่งในเลือดทำให้เลือดไม่สะอาด เมื่อเลือดไม่สะอาดไหลไปหล่อเลี้ยงเซลล์ต่างๆ ของร่างกายเซลล์จะทำงานไม่ได้ดังปกติ

– การคั่งของน้ำของเสีย เกลือแร่ และกรดในร่างกายจะทำให้ร่างกายทำงานผิดปกติ

– ถ้าไตหยุดทำงานอย่างรวดเร็ว ร่างกายปรับตัวไม่ทันจะมีอาการให้เห็นเร็ว แต่ถ้าไตทำงานลดลงอย่างช้าๆร่างกายจะปรับตัวตามได้บ้าง อาจยังมีอาการไม่มากในระยะแรก

แต่เมื่อใดที่ไตทำงานน้อยมาก ร่างกายก็ไม่สามารถปรับตัวได้อีกจะเกิดอาการผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ผู้ป่วยจะเสียชีวิตในที่สุด

 

โรคไตอาการ อาการโรคไต โรคไต ไต ไตวาย โรคไตเรื้อรัง
โรคไตอาการ อาการโรคไต โรคไต ไต ไตวาย โรคไตเรื้อรัง

 

จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็น“โรคไต”

โรคไตในระยะเริ่มแรกจะไม่มีอาการ ถ้าต้องการทราบว่าตนเองเป็นโรคไตหรือไม่สามารถตรวจขั้นต้น ดังนี้

– ตรวจวัดความดันโลหิตว่าสูงหรือไม่

– ตรวจปัสสาวะเพื่อดูร่องรอยการอักเสบของไต

– ตรวจเลือดหาระดับ “ครีอะตินิน” เพื่อคำนวณการทำงานของไต

ถ้าพบสิ่งผิดปกติแพทย์จะแนะนำให้ตรวจละเอียดต่อไป

 

โรคไตเรื้อรังที่พบบ่อยและอาการบอกโรคไตโรคไตเรื้อรังเกิดได้จาก

– โรคไตอักเสบจากการติดเชื้อ เชื้อโรคสามารถขึ้นไปตามทางเดินปัสสาวะไปทำลายไต

– โรคไตที่เกิดจากโรคอื่นๆ ที่พบบ่อย ได้แก่ ความดันโลหิตสูงเบาหวาน เกาต์ เอสแอลอี เป็นต้น

– โรคไตอักเสบจากปฏิกิริยาภูมิแพ้ อาจเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ไวรัสหรือสารอื่นๆ

– โรคไตจากยาและสารพิษ เช่น ยาแก้ปวดกลุ่มเอนเสด (NSASPs)ยาปฏิชีวนะบางชนิด หรือสารพิษจากสิ่งแวดล้อม อาทิ ตะกั่ว ปรอท

– โรคไตที่เกิดจากการอุดกั้นของทางเดินปัสสาวะได้แก่ นิ่ว เนื้องอก ต่อมลูกหมากโต

– โรคไตทางพันธุกรรม อาทิ ถุงน้ำในไต

** ข้อมูลจาก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 

 

<< โรคไตมีอาการอะไรบ้าน อยู่ที่หน้า 2 >>

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.