โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ รูมาตอยด์ โรคข้อ ข้อเข่า ข้อต่อ

โรคแทรกซ้อนจาก รูมาตอยด์

โรคแทรกซ้อนจาก รูมาตอยด์

โรค “รูมาตอยด์” (Rheumatoid Arthritis) หรือ โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายทำลายตัวเอง โดยจะทำลายเยื่อหุ้มข้อที่เรียกว่า “ไซโนเวียม” (Synovium) ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดการอักเสบและมีอาการบวม อาการอาจรุนแรงจนถึงขั้นทำลายกระดูกอ่อนและกระดูกของข้อต่อ รวมไปถึงเส้นเอ็นที่ยึดกล้ามเนื้อและกระดูก เอ็นข้อต่อเกิดความเปราะบางและยืดขยายออก หลังจากนั้นข้อต่อก็จะค่อยๆ ผิดรูปหรือบิดเบี้ยวไปในที่สุด นั่นคืออาการของรูมาตอยด์

“รูมาตอยด์” เป็นโรคที่มีการอักเสบของส่วนต่างๆ ในร่างกาย และไม่ได้เกิดเพียงบริเวณข้อต่อเท่านั้น ยังเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายทำงานผิดปกติและไปทำลายอวัยวะอื่นในร่างกายด้วย ผู้ป่วยบางรายพบว่าอาจเกิดภาวะที่มีผลกระทบต่อระบบอื่นในร่างกาย เช่น ผิวหนัง ดวงตา ปอด หัวใจ และหลอดเลือดส่วนอื่นๆ

 

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ รูมาตอยด์ โรคข้อ ข้อเข่า ข้อต่อ

อาการของโรครูมาตอยด์

  1. มีอาการปวด บวม แดง ร้อน และอาการข้อฝืด โดยจะเกิดขึ้นพร้อมกันในร่างกาย เช่น มือ ข้อมือ ข้อศอก เท้า ข้อเท้าเข่า และคอ
  2. อาการข้อฝืดแข็ง อาจเกิดขึ้นหลังจากที่ร่างกายไม่ได้เคลื่อนไหว มักเกิดขึ้นช่วงเวลาตื่นนอนในตอนเช้าหรือช่วงที่นั่งเป็นเวลานาน
  3. ปุ่มรูมาตอยด์ (Rheumatoid Nodules) เป็นลักษณะปุ่มเนื้อนิ่มๆ มักเกิดขึ้นบริเวณอวัยวะที่มีการเสียดสีบ่อยๆ เช่น ข้อศอกข้อนิ้วมือ กระดูกสันหลัง เป็นต้น

 

 

 

 

<< อ่านต่อหน้าที่ 2 >>

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.