วิธีล้างผัก พยาธิ ไขพยาธิ

3 วิธีล้างผัก ลดการปนเปื้อนพยาธิและไข่พยาธิ ในผักสด

วิธีล้างผัก ลดการปนเปื้อนพยาธิและไข่พยาธิ

วิธีล้างผัก เพื่อลดการปนเปื้อนของไข่พยาธิ และพยาธิ มีวิธีไหนที่สามารถทำได้บ้าง เพราะล่าสุดเป็นข่าวใหญ่โตในออนไลน์ สาวใหญ่เป็นโรคพยายาธิตืดหมู เนื่องจากติดมาจากการกินผักสด อาจจะเกิดจากการปนเปื้อนของไข่พยาธิ  สอดคล้องกับองค์การอนามัยโลกได้มีรายงานเตือน ผู้บริโภคผักสดว่าอาจมีการปนเปื้อนของพยาธิและก่อให้เกิดโรคได้ คนที่กินผักที่มีการปนเปื้อนของพยาธิดังกล่าวอาจเกิดการเจ็บป่วยและมีโอกาสที่คนจะนำเชื้อไปแพร่กระจายได้

ดังนั้น ชีวจิตออนไลน์ มีข้อมูลงานวิจัยจากสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ทำการวิจัยเพื่อสำรวจความเสี่ยงของพยาธิจาก
ผักสดที่ผู้บริโภคนิยมรับประทานดิบ ในผัก 10 ชนิด และเสนอวิธีการล้างผักเพื่อจัดการความเสี่ยง ตามวิธีการล้างที่ทางกรมวิชาการเกษตรนำเสนอ โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

3 วิธีล้างผัก ลดการปนเปื้อนไข่พยาธิและพยาธิ

1. แช่น้ำเปล่านาน 10 นาที แล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง

รายงานวิจัยระบุว่า สำหรับวิธีนี้ วิธีแช่น้ำเปล่าสามารถลดจำนวนพยาธิได้มากที่สุดในผัก 4 ชนิด คือ ผักกาดหอม ผักชีฝรั่ง กุยช่าย และคะน้า

2. แช่น้ำส้มสายชู (น้ำส้มสายชู 15 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 4 ลิตร) นาน 10 นาที แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด 1 ครั้ง

วิธีแช่น้ำส้มสายชูสามารถลดจำนวนพยาธิได้มากที่สุดในผัก 6 ชนิด คือ ผักกาดหอม ผักชีไทย ใบบัวบก กุยช่าย ผักกาดขาว และคะน้า

3. แช่ในเกลือป่น 15 กรัมผสมน้ำ 4 ลิตร นาน 10 นาที แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด 1 ครั้ง

ในส่วนของวิธีแช่น้ำเกลือสามารถลดจำนวนพยาธิได้มากที่สุดในผัก 7 ชนิด คือ สะระแหน่ ผักกาดหอม ต้นหอม ผักชีฝรั่ง กุยช่าย ขึ้นฉ่าย และคะน้า

วิธีล้างผัก ไข่พยาธิ พยาธิ
Hand washing cherry tomato with running water in household sink to rid off pesticides

สรุป ล้างผักแบบไหนดี

ซึ่งจะเห็นว่าวิธีการล้างผักวิธีเดียวกัน สามารถลดจำนวนพยาธิออกจากผักต่างชนิดกันได้ไม่เหมือนกัน เมื่อพิจารณาวิธีการล้างผัก 3 วิธี ในผักชนิดเดียวกันจะพบว่า สามารถลดจำนวนพยาธิได้แตกต่างกัน ยกเว้น ผักกาดหอม กุยช่าย และคะน้าที่สามารถลดจำนวนพยาธิได้สูงสุดเหมือนกันเมื่อเปรียบเทียบกับผักที่ไม่ได้ล้าง

การล้างผักทั้ง 10 ชนิด ได้แก่ สะระแหน่ ผักกาดหอม ผักชี ต้นหอม ผักชีฝรั่ง ใบบัวบก ใบกุยช่าย ใบขึ้นฉ่าย ผักกาดขาว และผักคะน้า สามารถลดจำนวนพยาธิด้วยวิธีแช่น้ำเปล่า (3-14 เท่า) แช่สารละลายน้ำส้มสายชู (6-14 เท่า) และน้ำเกลือลงได้ (3-13 เท่า)  โดยสารละลายที่มีสารช่วยลดแรงตึงผิว (surfactant) เช่น น้ำส้มสายชู จะช่วยในการทำความสะอาดโดยไปจับกับสิ่งสกปรกและทำให้สิ่งสกปรกหลุดออกมา

อย่างไรก็ตามเพื่อความสะดวกในการเตรียมการล้างผักให้ใช้เกลือ 15 กรัม (1 ช้อนโต๊ะ) หรือน้ำส้มสายชู 15 มิลลิลิตร (1 ช้อนโต๊ะ) ผสมน้ำ 4 ลิตร

อ่านเพิ่มเติม

6 วิธี ล้างผัก แบบนี้ปลอดภัยชัวร์

น้ำใบบัวบก ล้างผักสะอาดปลอดสารปนเปื้อน

น้ำขึ้นฉ่ายฝรั่ง ก่อนดื่มตามเทรนด์ อ่านข้อระวังสักนิด

กินผักสด VS ผักสุก อย่างไรดีต่อสุขภาพมากที่สุด

ไทยเเพนตรวจพบสารพิษตกค้างในผักและผลไม้อื้อเกินมาตรฐาน ประจำปี 2562

กินเนื้อวัว ควาย หมู สุกๆ ดิบๆ เสี่ยงเป็นโรคไข้หูดับ พยาธิตัวตืด

อ้างอิง : วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปีที่ 56 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2557

Summary
Review Date
Author Rating
51star1star1star1star1star

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.