มะเร็งเต้านม เต้านม มะเร็ง โรคในผู้หญิง หน้าอก

ข้อเท็จจริงของ “มะเร็งเต้านม”

ข้อเท็จจริงของ มะเร็งเต้านม

มะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิง และเป็นสาเหตุการตายของผู้หญิงทั่วโลก เพื่อเป็นคู่มือให้เฝ้าระวังการเกิด มะเร็งเต้านม จึงควรมาทำความรู้จักให้ดี เต้านมของผู้หญิงทุกคนเริ่มเจริญเติบโตเมื่อมีฮอร์โมนเพศจากรังไข่ปรากฏขึ้น ประมาณอายุ 10-11 ขวบ

 

10 ขอเท็จจริงที่ควรรู้ “มะเร็งเต้านม”

1. มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งในผู้หญิงที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งของผู้หญิงทั่วโลก การศึกษาพบว่า ภายใน 10 ปีข้าหน้าผู้หญิงจะมีโอกาสเกิดมะเร็งเต้านมดังนี้

– อายุ20 ปี โอกาสเกิด 1 : 1,985

– อายุ30 ปี โอกาสเกิด 1 : 229

– อายุ40 ปี โอกาสเกิด 1 : 68

– อายุ50 ปี โอกาสเกิด 1 : 37

– อายุ60 ปี โอกาสเกิด 1 : 26

– อายุ70 ปี โอกาสเกิด 1 : 24

ส่งผลให้ชั่วชีวิตของผู้หญิงทุกคนมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านม 1 ใน 8 (ทุกวันนี้ในผู้หญิง 8 คนจะต้องมีคนเป็นมะเร็งเต้านม 1 คน) และร้อยละ 3.5 มีโอกาสเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านม

 

2. สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา

– มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งในผู้หญิงที่พบมากเป็นอันดับหนึ่ง

– มะเร็งเต้านมพบเป็นร้อยละ 30 ของมะเร็งที่เกิดในผู้หญิงทั้งหมด

– มีมะเร็งเต้านมรายใหม่เกิดขึ้นประมาณ 210,000 คนต่อปี

– เป็นสาเหตุการตายของผู้หญิงอันดับสองรองจากมะเร็งปอด

– ร้อยละ 20 ของการตายด้วยมะเร็งของผู้หญิง เป็นการตายด้วยมะเร็งเต้านม โดยเสียชีวิตปีละกว่า 40,000 คน

– เฉลี่ยแล้วมีคนตายด้วยมะเร็งเต้านมทุก 13 นาทีต่อคน

หากดูตามช่วงอายุ ปัจจุบันสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของผู้หญิงในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงอายุ 40-55 ปี คือ มะเร็งเต้านม

 

มะเร็งเต้านม เต้านม มะเร็ง โรคในผู้หญิง หน้าอก

 

3. ในคนไทย มะเร็งเต้านมพบมากเป็นอันดับหนึ่งในมะเร็งสตรีโดย 1 ใน 10 ของหญิงไทยทุกคนที่นับอายุจากตั้งแต่เกิดจนถึงเสียชีวิตมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านม

4. มะเร็งเต้านมเกิดในผู้ชายได้ด้วย แต่มีน้อยกว่าผู้หญิงมาก และปัจจัยเรื่องเพศไม่มีความแตกต่างเรื่องการหายของโรคหรือการรอดชีวิตจากมะเร็ง

5. อย่าคิดว่าอายุน้อยเกิดกว่าจะเป็นมะเร็งเต้านม แม้จะไม่ใช่โรคของวัยรุ่น แต่อายุน้อยที่สุดของผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านม คือ 20 ปี

6. ร้อยละ 0.5-4 ของมะเร็งเต้านมเกิดในหญิงตั้งครรภ์ แต่การตั้งครรภ์หรือไม่ตั้งครรภ์ไม่มีความแตกต่างเรื่องการหายของโรคหรือการรอดชีวิตจากมะเร็ง

7. การศึกษาพบว่า การตรวจพบมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกจากการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ร่วมกับการตรวจเอกซเรย์พิเศษเต้านมที่เรียกแมมโมแกรมเมื่ออายุมากกว่า 40 ปี ทำให้มีโอกาสรอดชีวิตสูงสุด

8. งานวิจัยที่เชื่อถือได้หลายเรื่องพบว่า การตรวจแมมโมแกรมลดการตายจากมะเร็งเต้านมในผู้หญิงอายุ 40-69 ปีได้ร้อยละ 14-32

9. แม้การคลำพบก้อนที่เต้านมจะเป็นอาการแรกของมะเร็งเต้านม แต่ก้อนที่เต้านมมากกว่าร้อยละ 80 ไม่ใช่มะเร็งเต้านม

10. การแพทย์ที่ทันสมัย และการตรวจพบโรคมะเร็งเต้านมได้เร็วส่งผลให้การรักษาได้ผล โอกาสเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมลดลงกว่าสมัยสอบกว่าปีก่อนเป็นอย่างมาก หากรักษาตามมาตรฐาน โอกาสรอดชีวิตภายใน 5 ปีจะมีมากกว่าร้อยละ 96

รวมวิธีรับมือ 5 มะเร็งผู้หญิง อ่านจบ ทำตามได้จริง

 

 

 

 

<< ปัจจัยเสี่ยงมีอะไรบ้าง อ่านต่อหน้าที่ 2 >>

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.