มะเร็งเต้านม เต้านม มะเร็ง โรคในผู้หญิง หน้าอก

ข้อเท็จจริงของ “มะเร็งเต้านม”

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านม

แม้ยังไม่ทราบว่าสาเหตุอะไรทำให้เป็นมะเร็งเต้านม แต่เชื่อว่ากรรมพันธุ์ ร่วมกับการได้รับฮอร์โมนเอสโทรเจนในจำนวนสูง หรือเป็นเวลานานอาจมีผลทำให้เกิดมะเร็งเต้านม

การแพทย์พบว่า คนเป็นมะเร็งเต้านมมักมีปัจจัยเสี่ยง แต่แม้ไม่มีปัจจัยเสี่ยงคุณก็อาจเป็นมะเร็งเต้านมได้

หากมีปัจจัยต่อไปนี้ โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมจะสูงขึ้น

1. เพศหญิง พบมะเร็งเต้านมในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายประมาณ 100 เท่า

2. อายุ ยิ่งอายุมากความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมยิ่งมากขึ้น โดยพบว่า 4 ใน 5 คนของคนไข้มะเร็งเต้านมเกิดในผู้หญิงที่อายุมากกว่า 50 ปี มีเพียงร้อยละ 5 ของมะเร็งเต้านมที่เกิดในผู้หญิงอายุต่ำว่า 40 ปี

3. ฐานะทางเศรษฐกิจ หากมีฐานะดี มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่ฐานะไม่ดี 2 เท่า

4. มีความเครียดเรื้อรัง เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่ไม่เครียด 2 เท่า

5. น้ำหนักตัวมาก หากอ้วน คุณเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนน้ำหนักปกติ 2 เท่า

6. กลุ่มอาการของโรคเมแทบอลิก (Metabolic Syndrome) คือ อ้วนความดันโลหิตสูง เป็นเบาหวาน หากอยู่ในกลุ่มอาการนี้ มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่ไม่เป็น 3 เท่า

7. กินอาหารไขมันสูง เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่ไม่กิน 3 เท่า

8. ดื่มเหล้า เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่ไม่ดื่ม 1.1-1.3 เท่า

9. ไม่ออกกำลังกาย เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำ 2 เท่า

10. มีพันธุกรรม ร้อยละ 10 ของคนไข้มะเร็งเต้านมมีญาติเป็นเมะเร็งเต้านม โดยพบว่าหากญาติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านม จะมีความเสี่ยงสูงกว่าคนที่ไม่มีญาติเป็น 1.5-8.8 เท่า รายละเอียดมีดังนี้

หากปู่ย่าตายายป้าน้าอาเป็น จะมีความเสี่ยง 1.5 เท่า

หากแม่หรือพี่น้องเป็นมะเร็งเต้านมข้างเดียวในช่วงมีประจำเดือน จำมีความเสี่ยง 1.8 เท่า

หากแม่หรือพี่น้องเป็นมะเร็งเต้านมสองข้างในช่วงมีประจำเดือน จะมีความเสี่ยง 8.8 เท่า

หากแม่หรือพี่น้องเป็นมะเร็งเต้านมข้างเดียวในช่วงหมดประจำเดือน จำมีความเสี่ยง 1.2 เท่า

หากแม่หรือพี่น้องเป็นมะเร็งเต้านมสองข้างในช่วงหมดประจำเดือน จำมีความเสี่ยง 4 เท่า

 

มะเร็งเต้านม เต้านม มะเร็ง โรคในผู้หญิง หน้าอก

11. คนผิวขาว เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนผิวเหลืองแถบเอเชีย 5 เท

12. หากอาศัยอยู่ในประเทศแถบตะวันตกที่มีอากาศหนาวเย็น เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมอีกข้างมากกว่าประเทศทางตะวันออกหรือแถบเอเชีย 1.5 เท่า

13. เต้านมมีก้อน ผลการตรวจชิ้นเนื้อโดยพยาธิแพทย์พบว่า เป็นถุงน้ำและพังผืดชนิดเนื้อหนาผิดปกติที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านม ซึ่งการคลำ หรือการตรวจ หรือการดูชิ้นเนื้อ หากพบว่าเป็นชิ้นเนื้อที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านม จะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าผู้อื่น 2-5 เท่า

14. เคยเป็นมะเร็งเต้านมข้างหนึ่ง จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมอีกข้างมากกว่าผู้อื่น 5 เท่า

15. เคยได้รับการฉายแสงที่บริเวณทรวงอกก่อนอายุ 32 ปี เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่ไม่เคยฉายรังสี

16. โสด หรือแต่งงานแล้วไม่มีลูก เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนมีลูก 3 เท่า

17. มีลูกคนแรกเมื่ออายุมากกว่า 34 ปี เสี่ยงต่อการเป็นเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนมีลูกขณะอายุน้อยกว่า 4 เท่า

18. มีประจำเดือนเร็ว ก่อนอายุ 12 ปี เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมกว่าคนมีประจำเดือนช้ากว่า 12 ปี 1.3 เท่า

19. หมดประจำเดือนช้างเกินอายุ 55 ปี เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนหมดประจำเดือนเร็วกว่า 1.2-1.5 เท่า

20. มีญาติพี่น้องหรือตัวเองเป็นมะเร็งรังไข่ เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าผู้ที่ไม่เป็น

21. มียีนกลายพันธุ์บีอาร์ซีเอ 1 และหรือบีอาร์ซีเอ 2 (BRCA1, BRCA2) มีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมสองข้างในช่วงอายุก่อนหมดประจำเดือน

22. ยาคุมกำเนิด อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านม แต่หากหยุดยาคุมกำเนิดนาน 10 ปี โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมเท่ากับคนทั่วไป

23. การให้ฮอร์โมนเพศหญิงเอสโทรเจนทกแทนการหมดประจำเดือน (วัยทอง) นานเกิน 5 ปี อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมมากกว่าคนทั่วไป 1.3 เท่า แต่หากหยุดฮอร์โมนนาน 5-10 ปี โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมเท่ากับคนทั่วไป

 

 

 

 

 

<< มะเร็งเต้านมมีกี่ชนิด อาการมีอะไรบ้าง อ่านต่อหน้าที่ 3 >>

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.