ออกกำลังกายแบบบอดี้เวท สัปดาห์ละ 30-60 นาที ลดเสี่ยงเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ

ออกกำลังกายแบบบอดี้เวท สัปดาห์ละ 30-60 นาที ลดเสี่ยงเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ

ออกกำลังกายแบบบอดี้เวท สัปดาห์ละ 30-60 นาที ช่วยลดความเสี่ยงการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ มากถึงร้อยละ 10-20 โดยเฉพาะจากโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน และมะเร็ง สำหรับกิจกรรมเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่แนะนำในงานวิจัยชิ้นนี้ มีทั้งการยกน้ำหนัก วิดพื้น ซิทอัพ รวมถึงการทำสวน เช่น การขุดและพรวนดิน

การวิจัยก่อนหน้านี้ระบุว่า กิจกรรมเสริมสร้างกล้ามเนื้อ หรือบอดี้เวทมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตที่ลดลง แต่ไม่ระบุขนาดของการออกกำลังและเวลาที่เหมาะสม

นักวิจัยพยายามค้นหาฐานข้อมูลการวิจัยสำหรับการศึกษาเชิงสังเกตในอนาคตที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงผู้ใหญ่ที่ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ โดยการตรวจสอบอย่างน้อย 2 ปี การวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายมีการศึกษา 16 ชิ้นจาก 29 ชิ้น ส่วนใหญ่ดำเนินการในสหรัฐอเมริกา ที่เหลือศึกษาในอังกฤษ สกอตแลนด์ ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น

โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมการศึกษาตั้งแต่ 4,000-480,000 คน ในช่วงอายุ 18-97 ปี ทั้งเพศหญิงและชาย ทั้งนี้ จะพิจารณาการออกกำลังกายแบบแอโรบิก หรือประเภทอื่นๆ รวมทั้งกิจกรรมเสริมสร้างกล้ามเนื้อ และพบว่า การเสริมสร้างกล้ามเนื้อสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่ลดลง ร้อยละ 10-17 ของการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ

และจากการวิเคราะห์ร่วมของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและกิจกรรมแอโรบิก แสดงให้เห็นว่า การลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม รวมทั้งโรคหัวใจและหลอดเลือด และมะเร็ง จะยิ่งลดลงเมื่อรวมกิจกรรมทั้งสองประเภทนี้ คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 40, 46 และ 28 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างกล้ามเนื้อกับความเสี่ยงที่ลดลงของมะเร็งบางชนิด รวมทั้งมะเร็งลำไส้ มะเร็งไต มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และมะเร็งตับอ่อน

ข้อมูลจาก ไทยรัฐ ออนไลน์

บทความอื่นที่น่าสนใจ

ฟังเพลง ตอนออกกำลังกาย ให้ประโยชน์กว่าเหงื่อท่วมแบบเงียบๆ

ไม่ใช่แค่ ผอม แต่การออกกำลังกายให้ประโยชน์มากกว่าที่คิด

รู้จัก อัตราการเต้นของหัวใจ ออกกำลังกายให้ ถึง Fat Burn

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.