นอนกัดฟัน นอน ปัญหาของการนอน ฟัน ปัญหาฟัน

นอนกัดฟัน โรคที่มีผลกระทบต่อฟัน

ความรุนแรงของโรค

โรคนอนกัดฟันเป็นโรคไม่รุนแรง แต่เป็นสาเหตุให้เสียคุณภาพชีวิตจากปัญหาการปวดเรื้อรังและปัญหาทางทันตกรรมดังกล่าว

 

การดูแลตนเองและการพบแพทย์เมื่อรู้ว่าตนเองนอนกัดฟัน ได้แก่

  • รักษาสุขอนามัยพื้นฐาน เพื่อสุขภาพจิตที่ดี
  • หาสาเหตุและวิธีการผ่อนคลายความเครียด
  • หลีกเลี่ยงสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ของการนอนกัดฟัน
  • กินยาบรรเทาอาการต่างๆ เช่น ยาบรรเทาอาการปวดศรีษะ
  • พบทันตแพทย์เมื่อมีปัญหาโรคฟัน
  • ดูแลสุขภาพและรักษาความสะอาดช่องปากและฟันสม่ำเสมอ
นอนกัดฟัน นอน ปัญหาของการนอน ฟัน ปัญหาฟัน
นอนกัดฟัน หรือเคี้ยวฟัน เป็นโรคหรืออาการที่พบบ่อย โดยทั่วไป แพทย์จัดโรคนอนกัดฟันอยู่ในกลุ่มโรคของความผิดปกติในการนอน ไม่ได้จัดอยู่ในโรคของฟัน เพียงแต่มีอาการกระทบต่อฟันด้วย

การป้องกันโรคนอนกัดฟัน ที่สำคัญ ได้แก่

  • รักษาสุขอนามัยพื้นฐาน เพื่อสุขภาพจิตที่ดี
  • หาวิธีผ่อนคลายความเครียดและอาการซึมเศร้า
  • ดูแล รักษา และควบคุมโรคต่างๆ ที่เป็นปัจจัยเสี่ยง

 

ข้อมูลจาก หนังสือโรคของช่องปากและฟัน สำนักพิมพ์อมรินทร์สุขภาพ


บทความน่าสนใจอื่นๆ

ท่านอน แค่ปรับให้ถูก ก็เสริมสุขภาพแข็งแรง

Q&A ปัญหาการนอน น่ารู้

นอนหลับลึก นอนหลับดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

ติดตาม ชีวจิต ในช่องทางต่างๆ ได้ที่