นอนกัดฟัน นอน ปัญหาของการนอน ฟัน ปัญหาฟัน

นอนกัดฟัน โรคที่มีผลกระทบต่อฟัน

นอนกัดฟัน โรคที่มีผลกระทบต่อฟัน

การ นอนกัดฟัน หรือเคี้ยวฟัน เป็นโรคหรืออาการที่พบบ่อย แต่ส่วนใหญ่มีอาการไม่มาก ก็เลยไม่รู้ตัวว่ามีอาการ จึงไม่ค่อยมาพบทันตแพทย์ พบได้ในทุกอายุ ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ และโอกาสเกิดใกล้เคียวกันทั้งผู้หญิงและผู้ชาย โดยทั่วไป แพทย์จัดโรคนอนกัดฟันอยู่ในกลุ่มโรคของความผิดปกติในการนอน ไม่ได้จัดอยู่ในโรคของฟัน เพียงแต่มีอาการกระทบต่อฟันด้วย

 

ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมนอนกัดฟัน แต่พบปัจจัยเสี่ยง ได้แก่

  • มีบุคลิกก้าวร้าวหรือเอาแต่ใจตัวเอง
  • ความเครียด ความกังวล การเก็บกด ความโกรธที่ไม่ได้แสดงออก
  • อาจจากฟันบนและล่างไม่สบกัน
  • อาจจากโรคทางสมองบางโรค
  • โรคทางจิตเวชบางโรค และอาจเป็นผลจากการกินยาด้านจิตเวชบางชนิด

 

อาการ

โดยทั่วไป คนที่นอนกัดฟันมักไม่รู้ว่าตนเองนอนกัดฟัน และเมื่อกัดฟันไม่มากจึงมักไม่มีอาการ แต่อย่างไรก็ตาม อาการจากการนอนกัดฟันมีได้ทั้งอาการทั่วไป และอาการจากปัญหาด้านฟัน

 

นอนกัดฟัน นอน ปัญหาของการนอน ฟัน ปัญหาฟัน
นอนกัดฟัน หรือเคี้ยวฟัน เป็นโรคหรืออาการที่พบบ่อย โดยทั่วไป แพทย์จัดโรคนอนกัดฟันอยู่ในกลุ่มโรคของความผิดปกติในการนอน ไม่ได้จัดอยู่ในโรคของฟัน เพียงแต่มีอาการกระทบต่อฟันด้วย

อาการทั่วไปที่พบบ่อยจากการนอนกัดฟัน ได้แก่

  • คนที่นอนด้วยได้ยินเสียงกัดฟัน
  • มีอาการเครียดบ่อย และ/หรือซึมเศร้า
  • ปวดศีรษะ ปวดกราม และปวดหูเรื้อรัง จากการหดเกร็งของกล้ามเนื้อใบหน้าขณะกัดฟัน ส่งผลให้เกิดอาการปวดดังกล่าวเมื่อตื่นนอน
  • อาจมีแผลที่กระพุ้งแก้มโดยหาสาเหตุไม่ได้ (เกิดจากการกัดโดนโดยไม่รู้สึกตัว)
  • นอนไม่หลับ

 

 

 

<< อาการและแนวทางการรักษา อ่านต่อหน้าที่ 2 >>

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.