แผลร้อนใน ร้อนใน โรคช่องปาก แผลในปาก ปาก

แผลร้อนใน โรคของช่องปาก ที่เป็นกันบ่อย

การวินิจฉัย

แพทย์วินิจฉัยโรคแผลร้อนในได้จากประวัติอาการ การตรวจช่องปากและอาจมีการตรวจอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อแยกว่าเป็นแผลร้อนใน แผลติดเชื้อหรือแผลมะเร็ง ทั้งนี้ขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์

 

แนวทางการรักษา

เนื่องจากยังไม่ทราบสาเหตุของโรค การรักษาโรคแผลร้อนในจึงเป็นการรักษาประคับประคองตามอาการและตามปัจจัยเสี่ยง เช่น ทายาหรือกินยาลดการอักเสบ ทายา กินยา หรืออมยาชาบรรเทาอาการเจ็บแผล กินยาปฏิชีวนะเมื่อติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วย บ้วนปากบ่อยๆ อาจบ้วนปากด้วยยาชา และจี้แผลด้วยยาบางชนิดเมื่อแผลเจ็บมาก หรือมีขนาดใหญ่

แผลร้อนใน ร้อนใน โรคช่องปาก แผลในปาก ปาก

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงจากโรคแผลร้อนในที่พบได้คือ ผอมลง เพราะบริโภคได้น้อยเนื่องจากเจ็บแผล และถ้าแผลมีขนาดใหญ่ เมื่อหายอาจเกิดพังผืดในบริเวณที่เคยมีแผล

 

ความรุนแรงของโรค

โดยทั่วไปโรคแผลร้อนในเป็นโรคไม่รุนแรง เมื่อแผลมีขนาดเล็ก แผลจะหายภายใน 10-15 วัน แต่ถ้าแผลใหญ่ หรือเป็นแผลเล็กๆ รวมกันเป็นกระจุก มักหายช้า ใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 1 เดือน อย่างไรก็ตามประมาณร้อยละ 80 ของผู้ป่วย แผลร้อนในมักเป็นแผลเล็กๆ ไม่รุนแรง

 

 

 

 

 

<< วิธีดูแลตัวเอง ต้องอ่านต่อหน้าที่ 3 >>

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.