แผลร้อนใน ร้อนใน โรคช่องปาก แผลในปาก ปาก

แผลร้อนใน โรคของช่องปาก ที่เป็นกันบ่อย

การดูแลตนเองและพบแพทย์

 • รักษาสุขอนามัยพื้นฐานเพื่อลดโอกาสติดเชื้อซ้ำซ้อน และเพื่อสุขภาพจิตที่ดี
 • พักผ่อนให้เต็มที่
 • กินอาหารมีประโยชน์ครบทั้ง 5 หมู่ทุกวัน กินผักและผลไม้มากๆ เพื่อให้ได้รับวิตามินและเกลือแร่ครบถ้วน ยกเว้นผลไม้ที่เป็นปัจจัยเสี่ยง ไม่ต้องกินมาก
 • ดื่มน้ำสะอาดให้ได้อย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว เมื่อไม่มีโรคที่ต้องจำกัดน้ำดื่ม เพื่อให้ช่องปากชุ่มชื้น ช่วยบรรเทาอาการเจ็บแผลได้ และเพื่อป้องกันร่างกายขาดน้ำ
 • กินยาและทายาสม่ำเสมอตามแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรแนะนำ
 • บ้วนปากทุกครั้งหลังกินอาหารและดื่มเครื่องดื่ม และเมื่อรู้สึกปากแห้ง (เมื่อปากแห้งจะเจ็บแผลมากขึ้น) อาจด้วยน้ำสะอาด น้ำเกลือ น้ำยาบ้วนปาก หรือตามแพทย์แนะนำ
 • ลองเปลี่ยนยี่ห้อยาสีฟัน
 • ควรพบแพทย์เสมอเมื่อแผลร้อนในเกิดบ่อยมาก เพื่อหาสาเหตุ
 • เมื่อมีแผลร้อนใน ควรรีบพบแพทย์เมื่อ
  • มีไข้สูง และไข้ไม่ลงภายหลังกินยาลดไข้แล้ว 1-2 วัน
  • กินอาหารหรือดื่มน้ำได้น้อย หรือไม่ได้เลย
  • อ่อนเพลียมาก
  • เจ็บแผลมาก
  • แผลมีเลือดออกตลอดเวลา
  • แผลมีขนาดใหญ่เกิน 1 เซนติเมตร เพราะอาจเป็นแผลจากสาเหตุอื่นซึ่งไม่ใช่แผลร้อนใน
  • เมื่อมีความกังวลกับแผล

แผลร้อนใน ร้อนใน โรคช่องปาก แผลในปาก ปาก

การป้องกัน

ในปัจจุบัน เนื่องจากยังไม่ทราบสาเหตุของโรคแผลร้อนใน จึงยังไม่มีวิธีป้องกัน แต่อาจลดโอกาสการเกิดได้โดยการลดปัจจัยเสี่ยง ดังได้กล่าวแล้ว เช่น

 • พักผ่อนให้เพียงพอ รักษาสุขภาพจิตไม่ให้เครียด
 • กินอาหารมีประโยชน์ครบทั้ง 5 หมู่ทุกวัน เพิ่มผักและผลไม้ให้มาก เพื่อป้องกันการขาดวิตามินและเกลือแร่ และสังเกตความสัมพันธ์ของประเภทอาหารกับการเกิดโรคเพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง โดยเฉพาะผลไม้รสเปรี้ยว
 • ลองเปลี่ยนยี่ห้องยาสีฟันเมื่อเกิดแผลร้อนในบ่อยๆ
 • เลือกแปรงสีฟันชนิดขนแรปงนุ่ม เพื่อลดโอกาสเกิดแผลของเยื่อเมือกช่องปากและเหงือก
 • เคี้ยวอาหารให้ช้าลง ไม่รีบเคี้ยว เพื่อลดโอกาสกัดลิ้นและริมฝีปากตนเอง

 

ข้อมูลจาก หนังสือโรคของช่องปากและฟัน สำนักพิมพ์อมรินทร์สุขภาพ


บทความน่าสนใจอื่นๆ

อาหารตัวช่วยสยบแผลร้อนใน

กินยาอุทัย บำรุงเลือด แก้ร้อนใน กระหายน้ำ

อาหารแก้ร้อนใน

ติดตาม ชีวจิต ในช่องทางต่างๆ ได้ที่

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.