แผลร้อนใน ร้อนใน โรคช่องปาก แผลในปาก ปาก

แผลร้อนใน โรคของช่องปาก ที่เป็นกันบ่อย

แผลร้อนใน โรคของช่องปาก ที่เป็นกันบ่อย

แผลร้อนใน (Aphthous) ได้แก่ แผลเปื่อยซึ่งเกิดกับเยื่อเมือกบุช่องปาก โดยพบว่าเกิดได้กับทุกเนื้อเยื่อของช่องปาก เช่น ริมฝีปากด้านในกระพุ้งแก้ เหงือก และด้านข้างของลิ้น และมักเกิดพร้อมกันหลายๆ แผลหรือหลายๆ ตำแหน่ง (แต่เกิดเพียงตำแหน่งเดียวได้) แผลร้อนในมีได้ทั้งแผลเล็ดขนาด 2-3 มิลลิเมตร 1 เซนติเมตร หรือใหญ่กว่า 1 เซนติเมตร หรือเป็นแผลเปื่อยเล็กๆ เกิดรวมกันเป็นกระจุก

เมื่อเริ่มเกิดโรคจะยังไม่เกิดแผล แต่มีอาการเจ็บเยื่อเมือกในช่องปากมาก และเยื่อเมือกส่วนนั้นจะแดง บวมเล็กน้อย ต่อจากนั้น 1-3 วันจึงเห็นเป็นแผลเปื่อย มีสีขาว หรือสีเทา หรือสีเหลือง โดยรอบๆ แผลเปื่อยจะมีลักษณะแดง บวม และยังก่ออาการเจ็บมากขึ้นจนส่งผลต่อการกินและการดื่ม

แผลร้อนในเป็นโรคที่เกิดซ้ำได้เสมอ อาจทุกเดือน หรือทุก 2-3 เดือน หรือทุกปี (ประมาณร้อยละ 85 ของผู้ป่วย มักเกิดประมาณปีละ 3-4 ครั้ง) แต่อย่างไรก็ตาม ไม่เป็นโรคติดต่อ และไม่กลายเป็นแผลมะเร็ง

แผลร้อนในเป็นโรคที่พบบ่อย ประมาณร้อยละ 20-30 ของประชากรทั้งหมด โดยพบได้ในทุกอายุ ตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุ แต่โดยทั่วไปมักเกิดในช่วงอายุ 16-25 ปี และไม่ค่อยพบเมื่ออายุ 50 ปีขึ้นไป โดยพบผู้หญิงเป็นโรคแผลร้อนในบ่อยกว่าผู้ชาย

 

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยง

โรคแผลร้อนในเป็นโรคซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุ และจากการศึกษา ไม่พบความสัมพันธ์ชัดเจนของโรคนี้กับภาวะมีประจำเดือน หมดประจำเดือน ตั้งครรภ์ หรือสูบบุหรี่ แต่พบปัจจัยเสี่ยงหรือแนวโน้มที่อาจเพิ่มโอกาสเกิดโรคแผลร้อนใน ซึ่งที่พบบ่อย ได้แก่

แผลร้อนใน ร้อนใน โรคช่องปาก แผลในปาก ปาก

 • มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคนี้
 • ชอบกินผลไม้รสเปรี้ยว เช่น มะนาว หรือส้ม
 • กัดริมฝีปากหรือลิ้นของตนเอง หรือเคี้ยวอาหารแล้วทำให้เกิดแผลในช่องปาก หรือมีแผลจากการแปรงฟัน
 • ขาดวิตามินและเกลือแร่ โดยเฉพาะวิตามินบี เกลือแร่เหล็ก และเกลือแร่สังกะสี
 • มีโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง เพราะเป็นสาเหตุสำคัญของการขาดวิตามินและเกลือแร่
 • อาจมีความบกพร่องในภูมิคุ้มกันโรค
 • อาจแพ้สารบางชนิดในยาสีฟัน
 • ใส่ลวดดัดฟัน
 • มีปัญหาทางอารมณ์และจิตใจ ความเครียด
 • นอนไม่หลับ
 • พักผ่อนไม่เพียงพอ
 • ผอมลงอย่างรวดเร็วจากสาเหตุต่างๆ

 

 

 

 

<< อ่านต่อหน้าที่ 2 >>

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.