เหงือกอักเสบ เหงือกและฟัน เหงือกอักเสบ โรคช่องปาก ปากและฟัน

เหงือกอักเสบ โรคของช่องปากที่พบบ่อยๆ

อาการ

โรคเหงือกอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย โดยทั่วไปมักก่อการอักเสบของเหงือกแบบเรื้อรัง แต่บางครั้งอาจพบเหงือกติดเชื้อรุนแรงเฉียบพลันได้ ซึ่งอาการของโรคเหงือกอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่พบบ่อย ได้แก่

– เหงือกบวม เจ็บ

– เหงือกเลือดออกง่าย เช่น จากการแปรงฟัน ใช้ไหมขัดฟัน หรือระหว่างเคี้ยวอาหารแข็ง

– สีเหงือกเปลี่ยนจากสีชมพูเป็นสีดำคล้ำ

– อาจรับรสชาติอาหารผิดปกติไปจากเดิม

– อาจมีไข้ ร่วมกับอ่อนเพลีย เมื่อเป็นการติดเชื้อรุนแรงเฉียบพลันซึ่งในกรณีนี้ เหงือกจะบวมมาก เจ็บมาก และเลือดออกมาก นอกจากนั้นอาจมีแผลเปื่อยที่เหงือกร่วมด้วย

 

การวินิจฉัย

ทันตแพทย์วินิจฉัยโรคเหงือกอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรียได้จากประวัติอาการ การตรวจช่องปาก และอาจมีการตรวจอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การตรวจเลือด การตรวจเอกซเรย์ช่องปาก และการตรวจเพาะเชื้อ ทั้งนี้ขึ้นกับดุลพินิจของทันตแพทย์/แพทย์

 

แนวทางการรักษา

วิธีรักษาโรคเหงือกอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ได้แก่ กินยาปฏิชีวนะ รักษาความสะอาดช่องปาก ขูดหินปูน และรักษาประคับประคองตามอาการ เช่น กินยา หรืออมยาบรรเทาปวด

เหงือกอักเสบ เหงือกและฟัน เหงือกอักเสบ โรคช่องปาก ปากและฟัน

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงจากโรคเหงือกอักเสบติดเชื้อแบคทีเรีย ได้แก่ โรคปริทันต์อักเสบติดเชื้อ โรคกระดูกกรามอักเสบติดเชื้อ ฟันโยก ฟันหัก และบ่อยครั้ง เชื้อแบคทีเรียจากเหงือกอาจลุกลามเข้ากระแสโลหิต ก่อให้เกิดโรคเยื่อบุหัวใจอักเสบ และ/หรือโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน (จากกลุ่มก้อนของแบคทีเรียในเลือดอุดตันหลอดเลือดเล็กๆ ของสมอง) หรือโรคฝีในสมอง

 

ความรุนแรงของโรค

โรคเหงือกอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย โดยทั่วไปเป็นโรคไม่รุนแรง แต่ผลข้างเคียงจากเหงือกอักเสบก่อโรครุนแรงได้ ดังกล่าวแล้ว นอกจากนั้นในผู้ป่วยซึ่งมีเหงือกอักเสบเฉียบพลันรุนแรง มักเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดรุนแรง จึงมีโอกาสเสียชีวิตจากการติดเชื้อรุนแรงในกระแสโลหิตได้

 

 

 

 

 

<< การดูแล+ป้องกัน โรคเหงือกอักเสบ อ่านต่อที่หน้า 3 >>

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.