ตรวจสุขภาพสำหรับผู้หญิง ตรวจสุขภาพ สุขภาพผู้หญิง โรคของผู้หญิง ผู้หญิง

ตรวจสุขภาพสำหรับผู้หญิง เรื่องเฉพาะที่ควรตรวจเพิ่ม

ตรวจสุขภาพสำหรับผู้หญิง เรื่องเฉพาะที่ควรตรวจเพิ่ม

การ ตรวจสุขภาพสำหรับผู้หญิง จึงมีความจำเพาะ ละเอียด และสำคัญเป็นพิเศษ เกิดเป็นหญิงแท้จริงแสนลำบาก เป็นคำกล่าวที่ไม่ผิดมากนัก และน่าเห็นใจ ไหนจะต้องตั้งครรภ์เอง ไหนจะต้องคอยซื้อผ้าอนามัยช่วงมีประจำเดือน พอใกล้ช่วงวัยหมดประจำเดือน รังไข่เริ่มหยุดทำงานแล้วนั้น ระบบต่างๆ ในร่างกายเริ่มแปรปรวนจนทำให้ผู้หญิงจำนวนมากปรับตัวแทบไม่ทัน เพราะฮอร์โมนเพศหญิงมีความสำคัญมากในการซ่อมแซมผิวพรรณ ป้องกันมะเร็งเต้านม ป้องกันโรคกระดูกพรุน ชะลอความเสื่อมของสมอง ช่วยเพิ่มพลังงานให้ร่างกาย

 

การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งอันดับหนึ่งที่คร่าชีวิตหญิงไทยมาตลอดหลายปี 90-95% เกิดจากสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการใช้ชีวิต ที่เหลือ 5 -10% ได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อแม่ทางรหัสพันธุกรรม (รายละเอียดเกี่ยวกับรหัสพันธุกรรมและโรคทางพันธุกรรม อ่านเพิ่มเติมได้ใน PART 7 ตรวจสุขภาพก่อนวางแผนมีบุตร) ทางที่ดีจึงควรป้องกันเสียแต่เนิ่นๆ เพราะถ้าพบในระยะแรก โอกาสที่จะรักษาให้หายขาดก็มีมาก

การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม หรือการตรวจมะเร็งเต้านม (Breast Cancer Screening) คือ การตรวจหามะเร็งเต้านมตั้งแต่ในเวลาที่ยังมีสุขภาพปกติ วิธีหลักๆ ของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมนั้น ได้แก่ การตรวจเต้านมด้วยตนเอง การตรวจเต้านมโดยแพทย์ การตรวจเต้านมด้วยอัตราซาวนด์ และการตรวจเต้านมด้วยแมมโมแกรม (เอกซเรย์เต้านม)

ตรวจสุขภาพสำหรับผู้หญิง ตรวจสุขภาพ สุขภาพผู้หญิง โรคของผู้หญิง ผู้หญิง มะเร็ง มะเร็งเต้านม มะเร็งในผู้หญิง

 

 

 

 

<< วิธีการตรวจเต้านมโดยแพทย์ อ่านต่อหน้าที่ 2 >>

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.