เดินจงกรม

Amazing พิชิต 7 โรคร้ายด้วย เดินจงกรม

Amazing พิชิต 7 โรคร้ายด้วย เดินจงกรม

พูดถึง เดินจงกรม โดยทั่วไปเรามักจะนึกถึงประโยชน์ด้านจิตใจ เนื่องจากเป็นวิธีช่วยเจริญสติตามหลักของพุทธศาสนามาช้านาน แต่มีน้อยคนจะทราบว่าการ เดินจงกรมยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างน่าทึ่งที่สำคัญ เราพบว่า เดินจงกรม ช่วยแก้โรคยอดฮิตใน 7 กลุ่มโรค ซึ่งมีงานวิจัยพิสูจน์ในเชิงการแพทย์แผนปัจจุบันแล้ว

“ยาดี” ที่ไม่ต้องเสียสตางค์ แถมยังปฏิบัติได้ง่ายๆ ด้วยตัวเองที่บ้านแบบนี้ แฟนๆ ชีวจิต ห้ามพลาดค่ะ

 

สุดยอดวิธีดูแลสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงประโยชน์ของการ เดินจงกรม ไว้ 5 ข้อ และมี 2 ข้อเป็นประโยชน์ด้านสุขภาพ ดังที่ปรากฏในพระไตรปิฎก เล่มที่ 22 พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจก - ฉักกนิบาต ในจังกมสูตร ซึ่งระบุไว้ว่า

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ในการจงกรม 5 ประการนี้ 5 ประการเป็นไฉน คือ ภิกษุผู้เดินจงกรมย่อมเป็นผู้อดทนต่อการเดินทางไกล 1 ย่อมเป็นผู้อดทนต่อการบำเพ็ญเพียร 1 ย่อมเป็นผู้มีอาพาธน้อย 1 อาหารที่กิน ดื่ม เคี้ยว ลิ้มแล้วย่อมย่อยไปโดยดี 1 สมาธิที่ได้เพราะการเดินจงกรมย่อมตั้งอยู่ได้นาน 1

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ในการ เดินจงกรม 5 ประการนี้แลฯ…”

ข้อความสำคัญคือ การมีอาพาธน้อย หมายถึง สุขภาพแข็งแรง ไม่ค่อยเจ็บป่วย โดยในปัจจุบันมีผลวิจัยทางการแพทย์พิสูจน์ให้เห็นถึงประโยชน์ของการเดินจงกรมต่อสุขภาพโดยรวมว่า ช่วยฟื้นฟูระบบการทำงานของร่างกายและบรรเทาอาการของโรคเรื้อรังต่างๆ ได้อย่างดี

ทราบที่มาแล้ว ลองไปดูพร้อมๆ กันเลยว่า ประโยชน์ของการ เดินจงกรม เพื่อต้านโรคนั้นมีรายละเอียดอย่างไรบ้างค่ะ

เดินจงกรม ช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วย

 

<< อ่านต่อหน้าที่ 2 >>

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.