ความดันโลหิตแฝง

ชวนรู้จัก ความดันโลหิตสูงแฝง แม้ตอนนี้ไม่เป็นไร วันข้างหน้าอาจไม่โอเค

ความดันโลหิตสูงแฝง อีกหนึ่งภาวะที่ไม่ควรมองข้าม

ความดันโลหิตสูงแฝง (Prehypertension) คือช่วงความดันโลหิตที่มากกว่าปกติแต่น้อยกว่าเกณฑ์ความดันโลหิตสูง ซึ่งส่วนใหญ่คนมักไม่ค่อยรู้สึกตื่นตัวหรือตระหนักในความไม่ปกตินี้เท่าไร เพราะค่าความดันยังไม่ถึง 140/90 แต่นั่นแหละค่ะ ความจริงแล้ว ความดันโลหิตแฝง เป็นเหมือนสัญญาณสุขภาพที่อาจนำไปสู่ โรคความดันโลหิตสูง ได้เลย

ความดันเท่าไร จึงเรียกว่า ความดันโลหิตสูงแฝง

สำหรับความดันโลหิตสูงแฝง ช่วงความดันโลหิตจะมากกว่าปกติแต่น้อยกว่าเกณฑ์ความดันโลหิตสูง (130/85-139/89)

ความดัน ความดันแฝง ความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูงแฝง ความดันโลหิตสูง ความดันโลหิต ความดันโลหิตแฝง ความดันโลหิตสูงแฝง โรคความดันโลหิตสูงแฝง โรคความดันโลหิตแฝง
รูปจากหนังสือ เราจะไม่เป็นความดันโลหิตสูงในชาตินี โดย สิรินาถ วงศ์ภมรมนตรี สนพ. AMARIN HEALTH

แล้วมันจะเป็นอะไรไหม

เป็นเหมือนสารเตือนภัย แต่ยังกลับตัวกลับใจทัน ก่อนจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงขึ้นมาจริงๆ เมื่อวัดความดันโลหิตแล้ว พบว่าอยู่ในเกณฑ์ความดันโลหิตสูงแฝง
ให้วัดซ้ำอีก 3 ครั้งใน 1 วัน เพื่อยืนยัน  (120/80 คือเกณฑ์ความดันโลหิตปกติ และ 140/90 คือเกณฑ์ความดันโลหิตสูง)

ความดัน ความดันแฝง ความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูงแฝง ความดันโลหิตสูง ความดันโลหิต ความดันโลหิตแฝง ความดันโลหิตสูงแฝง โรคความดันโลหิตสูงแฝง โรคความดันโลหิตแฝง

แต่สำหรับบางคนที่สูงอายุมากหรือมีโรคแทรกซ้อนที่เป็นอยู่ก่อน

จะมีเกณฑ์ของค่าความดันโลหิตปกติคือ

-ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน โรคไตเรื้อรัง <140/90 มม.ปรอท
-ผู้ที่อายุมากกว่า 60-80 ปี <140-150/90 มม.ปรอท
-ผู้ที่อายุมากกว่า 80 ปีขึ้นไป <150/90 มม.ปรอท


บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

7 ผัก สมุนไพร ช่วยลดความดันโลหิตสูง คุณค่าที่ควรปลูกไว้ติดบ้าน

กิน อาหารตามสั่ง อย่างไร ไม่เสี่ยงโรคไต โรคความดัน โรคเบาหวาน

กรมการแพทย์เตือน กินเกลือเกิน 1 ช้อนชา ส่งผลโรคความดัน หัวใจ ไต

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.