ชีวจิต Awards 2020

ชีวจิต แบรนด์สุขภาพภายใต้อมรินทร์กรุ๊ป จัดมอบรางวัล “ ชีวจิต Awards 2020 ”

ชีวจิต แบรนด์สุขภาพภายใต้อมรินทร์กรุ๊ป จัดมอบรางวัล “ ชีวจิต Awards 2020 ”

รางวัลแห่งความภูมิใจของคนสุขภาพ

ชีวจิต กูรูผู้นำเทรนด์ด้านสุขภาพ ฉลองก้าวสู่ปีที่ 23 ของนิตยสารชีวจิต ซึ่งก่อตั้งโดยคุณชูเกียรติ อุทกะพันธุ์และอาจารย์สาทิส อินทรกำแหง ด้วยปณิธานที่ต้องการเผยแพร่การแพทย์แบบผสมผสานและการรักษาสุขภาพตามหลักธรรมชาติ ในโอกาสนี้เองจึงได้ จัดงานมอบรางวัล “ ชีวจิต Awards 2020 ” ขึ้นเป็นปีที่ 2 ให้แก่บุคคลคุณภาพ องค์กรคุณภาพ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยคะแนนส่วนหนึ่งเป็นเสียงตอบรับจากการชื่นชอบในผลิตภัณฑ์ของผู้อ่านและแฟนชีวจิต ที่โหวตผ่านทางเว็บไซต์  www.goodlifeupdate.com  และแฟนเพจนิตยสารชีวจิต อีกส่วนหนึ่งเป็นการร่วมคัดเลือกโดย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ท่าน ได้แก่ คุณวาสนา พลายเล็ก บรรณาธิการบริหารนิตยสารชีวจิต ร้อยเอก นายแพทย์สุรชา ลีลายุทธการ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย คุณผกา เส็งพานิช กูรูอาหารชีวจิตของเมืองไทย ดร.สุเทพ นิ่มสาย อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ.ดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และ คุณนภ พรชำนิ ศิลปิน นักร้องชื่อดัง ประเภทของรางวัล มีดังนี้

CHEEWAJIT’S CHOICE

มอบให้แก่เกษตรกร เจ้าของผลิตภัณฑ์ องค์กรที่มีส่วนร่วมในการดำรงชีวิต เพื่อสร้างสุขภาพแข็งแรงของคนในสังคม ที่ได้รับการยกย่องและคัดเลือกโดยผู้บริหารและทีมบรรณาธิการชีวจิต แบ่งออกเป็น 3 สาขา คือบุคคล (Influencer) องค์กร (Organization) และฟาร์ม (Farm)

INNOVATION READER’S VOTE

มอบแก่ผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการผลิตที่ล้ำสมัย ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่รักสุขภาพ รวมถึงยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

GURU’S PICK

คัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจาก หลากหลายสาขา มอบแก่ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Product) ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก (Organic Product) แบ่งเป็นหมวดย่อยตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ อาหาร (Food) เครื่องดื่ม (Drink) เครื่องสำอาง (Beauty) และผลิตภัณฑ์ภายในบ้าน (Homecare)

READER’S VOTE

คะแนนเสียงจากผู้อ่านและผู้ติดตามชีวจิตจากช่องทางต่าง ๆ ที่มีความ ประทับใจจากการใช้ผลิตภัณฑ์แล้วร่วมโหวตผ่านช่องทางออนไลน์

คุณเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน) ให้เกียรติมอบรางวัล CHEEWAJIT’S CHOICE ให้กับบุคคลและองค์กรคุณภาพพร้อมด้วย คุณวาสนา พลายเล็ก บรรณาธิการบริหาร นิตยสารชีวจิต ร่วมมอบรางวัล รวมทั้งสิ้น 52 รางวัล โดยมีตัวแทนของแบรนด์ที่ได้รับรางวัลรวมถึงนักแสดง คนดังเจ้าของแบรนด์มาร่วมรับรางวัล อาทิ คุณแซม ยุรนันท์ ภมรมนตรี เจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Xam 100 (แซมวันฮันเดรท) คุณหนิง ปณิตา ธรรมวัฒนะและคุณปุ้ย พิมลวรรณ หุ่นทองคำ เจ้าของแบรนด์ Dr.W (ด๊อกเตอร์ดับเบิ้ลยู) ณ เดอะกลาสเฮ้าส์ ปาร์คนายเลิศ เมื่อบ่ายวันที 19 พฤศจิกายน 2563

ติดตามแบรนด์เพื่อสุขภาพและอัพเดตข่าวสารของชีวจิตได้ทาง www.cheewajit.com , facebook : นิตยสารชีวจิต และ Instagram : @Cheewajitmedia

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.