ฤาษีดัดตนฤ

ฤาษีดัดตน ออกกำลังกายสลายพุง

ในทางการแพทย์แผนไทย มีการออกกำลังกายร่วมกับการฝึกสมาธิและฝึกการหายใจ ที่เรารู้จักกันดีคือ การออกกำลังกายแบบ ฤาษีดัดตน ซึ่งต้องฝึกทั้งการกำหนดลมหายใจ การเกร็งกล้ามเนื้อ การบริหารกล้ามเนื้อช่วงล่างในส่วนท้องและทวาร

ฤาษีดัดตน

ซึ่งช่วยให้ร่างกายและข้อต่อต่าง ๆ ได้ยืดหยุ่น ขณะเดียวกันก็ช่วยให้การเผาผลาญต่าง ๆ ของร่างกายทำงานดีขึ้น
รวมไปถึงการขับถ่าย การย่อย การไหลเวียน การนอน ทำให้มัดกล้ามเนื้อกระชับตึงและแข็งแรง

ท่ า ก า ร อ อ ก ก ำ ลั ง ก า ย โ ด ย อ า จ ใ ช้ ท่ า พื้ น ฐ า น ดั ง นี้

ท่าที่1 ยืนกางขาให้เท่ากับระดับหัวไหล่ แขม่วท้องขมิบทวาร เหยียดแขนขวาไปด้านหน้า งอพับขาซ้ายไปทางด้านหลัง ใช้มือซ้ายจับไปที่ข้อเท้า หายใจเข้ายืดตัวขึ้น เปิดหน้าอก หายใจออกดึงแขนขวาไปข้างหน้า พร้อมกับออกแรงดึงข้อเท้าซ้ายขึ้นโดยใช้มือซ้ายช่วย ค้างท่าไว้ นับ 1 – 5 ขณะค้างท่าหายใจเข้าออกปกติ สลับข้าง ทำซ้ำ ขณะบริหารให้เหยียดกล้ามเนื้อเต็มที่เหมือนถูกดึงรั้ง จะรู้สึกกล้ามเนื้อตึงจริง ๆ

ท่าที่2 นั่งเหยียดเท้าไปข้างหน้าทั้งสองข้าง ใช้มือจับที่ปลายนิ้วหัวแม่เท้า ถ้ายังไม่สามารถจับที่ปลายนิ้วเท้าได้ให้จับบริเวณหน้าแข้ง แขม่วท้องขมิบทวาร หายใจเข้ายืดตัวขึ้น หายใจออกโน้มตัวไปข้างหน้าพยายามกดศีรษะลงต่ำให้มากที่สุด ค้างท่าไว้ นับ 1 – 5 ขณะค้างท่าให้หายใจเข้าออกปกติ ผ่อนลมหายใจและยืดตัวขึ้นผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ทำซ้ำประมาณ 5 ครั้ง

ท่าที่3 นั่งเหยียดขาซ้ายและงอพับเข่าขวา โดยให้เท้าขวาชิดกับต้นขาซ้าย มือซ้ายจับหัวแม่เท้าซ้ายหรือหน้าแข้ง มือขวาเท้าเอว แขม่วท้อง ขมิบทวาร หายใจเข้า ยืดอกขึ้น หายใจออกโน้มตัวลง พยายามกดศรีษะให้ต่ำที่สุด ค้างท่าไว้ นับ 1 – 5 ผ่อนลมหายใจและคลายกล้ามเนื้อทุกส่วน ทำซ้ำ 5 ครั้งแล้วจึงสลับข้าง

ท่าที่4 นั่งในท่าคุกเข่า โดยนั่งทับบนขาทั้งสองข้าง ใช้มือจับบริเวณข้อเท้า แขม่วท้องขมิบทวาร หายใจเข้า
ยืดตัวขึ้น ตามองตรง หายใจออกแหงนหน้าขึ้น ค้างท่านับ 1 – 5 แล้วคลายท่า ทำซ้ำ 5 ครั้ง

ท่าที่5 ยืนตรง ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า ให้มีระยะห่างเท่ากับระดับหัวไหล่ ชูแขนทั้ง 2 ข้าง เหนือศรีษะ แขม่วท้อง ขมิบทวาร หายใจเข้ายืดตัวขึ้น หายใจออกโน้มตัวลงไปแตะที่พื้นด้านหน้า สามารถงอขาเล็กน้อยเพื่อให้แขนแตะพื้น แขนตึง ค้างท่าไว้ นับ 1 – 5 แล้วยืดตัวขึ้น ทำซ้ำ 5 ครั้ง แล้วสลับข้าง ในรายที่กล้ามเนื้อตึงมากอาจปรับท่า เป็นนั่งบนเก้าอี้แล้วโน้มตัวไปจับที่เท้า

ท่าที่6 ยืนเขย่งปลายเท้า สลับซ้ายขวาและแกว่งแขน โดยงอแขนตั้งฉากคล้ายท่าวิ่ง หายใจเข้าให้ลึกออกให้ยาว 3 นาที ท่าจบคือยืนท่าสงบนิ่ง หายใจให้ลึกและออกยาว 3 ครั้ง

เรื่อง อาจารย์วันทนี เจตนธรรมจักร ภาพ iStock

ชีวจิต 5 3 3


บ ท ค ว า ม น่ า ส น ใ จ อื่ น ๆ

เจาะลึก 5 ฮอร์โมนก่อ “อ้วน” สร้างสมดุลได้ หยุดอ้วนถาวร

จบปัญหา โรคอ้วน ลงพุง เพื่อหยุดสารพัดโรคที่จะตามมา

ไขข้อสงสัย 17 งานวิจัยเรื่อง โรคอ้วน และ อาหาร

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.