ผู้ป้วยโรคมะเร็ง,โรคมะเร็ง

มาทำความรู้จักกับ มูลนิธิบ้านปันรัก เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง

มูลนิธิบ้านปันรัก เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง

วันนี้เราชวนผู้อ่านมาทำความรู้จักกับ มูลนิธิบ้านปันรัก เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง มูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อแบ่งปันความรักความห่วงใยในเพื่อนมนุษย์ระหว่างกันและกัน ส่งต่อไปถึงผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ที่มาของมูลนิธิบ้านปันรัก

จากสถิติของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ปีพ.ศ.2553  ระบุว่า  โรคมะเร็งขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งของสาเหตุการตายของประชากรไทย

โดยจำนวนประชากรที่สำรวจ 411,331 คน  พบว่า  มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งสูงถึง 58,076 คน  เพิ่มขึ้นจาก 4 ปีที่แล้วกว่า 6,014 คน

และเมื่อต้องเห็นสภาพความทุกข์ยากของเพื่อนผู้ป่วยมะเร็งบางคนที่ต้องเดินทางมากกว่า 4 ชั่วโมง  ระยะทางกว่า 300 กิโลเมตร  เพื่อมารักษา  มูลนิธิบ้านปันรักเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งจึงถือกำเนิดขึ้นมาในปีพ.ศ. 2555

แต่การเดินทางของมูลนิธิมาตลอดหนึ่งปีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย  ปักษ์นี้ชีวจิตได้มีโอกาสคุยแบบเปิดอกกับคุณอ้อยดอกเตอร์พัชรพร สกุลพงศ์  อายุ 56 ปี (ในขณะนั้น)  เลขานุการมูลนิธิบ้านปันรัก  เพื่อให้รู้จักกับมูลนิธินี้มากขึ้น

จากผู้ป่วยสู่ผู้ให้

จุดเริ่มต้นของการทำงานกับมูลนิธิมาจากคุณอ้อยเองก็เป็นผู้ป่วยมะเร็งเช่นกัน  โดยเธอป่วยเป็นมะเร็งไทรอยด์และต่อมน้ำเหลืองตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม พ.ศ. 2542

ย้อนกลับไปเมื่อ 11 ปีที่แล้ว  ชีวจิตเคยได้มีโอกาสบันทึกเรื่องราวการต่อสู้โรคร้ายของเธอ  ในคอลัมน์สู้ชีวิต  ฉบับที่ 99 – 102  จากที่เคยเป็นอาจารย์พยาบาลที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี  มาวันนี้บทบาทของเธอได้เปลี่ยนไป

ปัจจุบันคุณอ้อยเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต 11  สุราษฎร์ธานี  โดยระหว่างที่รักษาตัวเธอได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับคนมากมายที่ต่างก็ป่วยเป็นมะเร็งเหมือนเธอจนทำให้เกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจเพื่อนที่ป่วยเหมือนกัน

“คนป่วยเป็นมะเร็ง  นอกจากทุกข์เพราะความทรมานจากโรคที่เจ็บป่วยแล้ว  ความทุกข์อีกอย่างที่พวกเขาต้องแบกรับอย่างสาหัส  คือ  เรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่น้อยๆเลย  ทุกครั้งที่ต้องมารับยาเคมีบำบัดหรือการมาพบหมอตามนัดจึงเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับพวกเขา

“นอกจากนี้ยังมีค่าอาหาร  ที่พัก  พาหนะ  และค่าใช้จ่ายจิปาถะ  บางคนถึงขนาดต้องอาศัยนอนวัดในระหว่างเข้าคอร์ส รับยา  เราเห็นสภาพผู้ป่วยอนาถาหลายคนก็รู้สึกสงสารและอยากช่วยเหลือให้พวกเขามีสภาพดีขึ้นเท่าที่จะทำได้”

และนี่คือแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้คุณอ้อยต่อสู้เพื่อความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์  ถึงแม้ว่าร่างกายของเธอเองจะไม่แข็งแรงนักก็ตาม

เมื่อหน้าที่ คือการช่วยเหลือ

มูลนิธิบ้านปันรักเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นสถานพักฟื้นสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งจาก 14 จังหวัดภาคใต้  ได้แก่  ชุมพร กระบี่  นครศรีธรรมราช  พังงา  พัทลุง  ภูเก็ต  ระนอง  สตูล สงขลา  สุราษฎร์ธานี  ตรัง  ยะลา  ปัตตานี  และนราธิวาส เพื่อมารับการรักษา ณ โรงพยาบาลมะเร็ง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อความคิดในการสร้างสถานพักฟื้นสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งชัดเจนขึ้น  หลายฝ่ายจึงร่วมแรงร่วมใจช่วย  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เช่น  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต 11  โรงพยาบาลมะเร็ง  สำนักงานสาธารณสุข  เทศบาลตำบลขุนทะเล  เป็นต้น  จนกลายเป็นคณะกรรมการที่มีจำนวนสมาชิกกว่า 30 คน

คุณอ้อยเล่าให้ฟังถึงบทบาทหลักของมูลนิธิว่า  ตั้งใจจะให้เป็นสถานที่พักพิงแก่ผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องเดินทางมารับเคมีบำบัดที่โรงพยาบาลมะเร็ง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ซึ่งมีระยะทางห่างจากมูลนิธิฯ 6 กิโลเมตร

ทางมูลนิธิฯจึงได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ชื่อวัดศานติ- ไมตรี  โดยได้มอบหอฉันหลังเก่าให้เป็นพื้นที่ในการใช้ปรับปรุงเป็นอาคารพักฟื้น

“ตอนนี้เราได้เปิดรับผู้ป่วยให้มาพักรักษาตัวแล้วตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556  โดยทางคณะกรรมการมูลนิธิฯวางแผนตั้งแต่แรกแล้วว่า  มูลนิธิฯจะต้องพึ่งตัวเองได้ในอนาคต  เพราะฉะนั้นเมื่อเปิดรับผู้ป่วยให้เข้ามาพักฟื้น  จึงมีข้อกำหนดว่าต้องเก็บค่าใช้อาคารสถานที่คนละ 50 บาท  ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เราคิดว่าผู้ป่วยสามารถจ่ายไหว”

สิ่งสำคัญที่ทางมูลนิธิฯตั้งใจมอบให้แก่ผู้ป่วยมิใช่เพียงสถานที่พักฟื้นระหว่างการรักษาเท่านั้น  แต่ต้องการคืนคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยด้วย  คุณอ้อยและคณะกรรมการจึงจัดกิจกรรมบำบัดโดยรับสมัครคนในชุมชนมาเป็นอาสาสมัครช่วยดูแลผู้ป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจด้วยหลักมนุษยธรรม

โดยยึดหลักและสร้างแบบอย่างในการดูแลผู้ป่วยเชิงบูรณาการ 4 มิติ  ซึ่งประกอบด้วยกาย  ใจ  สังคม  และจิตวิญญาณเพื่อให้ช่วงชีวิตสุดท้ายของผู้ป่วยมะเร็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเตรียมพร้อมเพื่อการจากไปอย่างสงบ

ซึ่งหากโครงการนี้ประสบผลสำเร็จ  ก็จะนำไปเผยแพร่และขยายการปฏิบัติไปยังสถานดูแลพักฟื้นผู้ป่วยโรคมะเร็งทั่วประเทศไทย

ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

หนึ่งผู้ให้ หลายผู้รับ

ขณะนี้มูลนิธิฯจำเป็นต้องระดมเงินจากทั้งภาครัฐและองค์กรต่างๆ  เพื่อที่จะนำมาก่อสร้างอาคารเรือนพักสำหรับผู้ป่วยซึ่งเป็นอาคารนอนรวมสำหรับเพศหญิงหนึ่งหลัง  เพศชายหนึ่งหลัง  และค่าใช้จ่ายในการจัดรถบริการรับ-ส่งถึงโรงพยาบาล

อีกทั้งทางโรงพยาบาลมะเร็งยังมีกิจกรรมเพื่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งได้มีโอกาสทำประโยชน์เพื่อเพื่อนผู้ป่วยคนอื่น  คือ การเย็บเต้า  เพื่อให้ผู้ป่วยที่ผ่าตัดเต้านมแล้ว  นำไปใส่ทดแทนเพิ่มความมั่นใจยิ่งขึ้นเมื่อใส่เสื้อผ้า

โดยมีการรวมกลุ่มและอาสาสมัครมาให้ความรู้และสอนเย็บทุกวันจันทร์  ซึ่งวันหนึ่งๆสามารถเย็บได้ประมาณ 10 – 20 ชิ้น

คุณเองก็สามารถเป็นหนึ่งในผู้มอบโอกาสการมีคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้ได้ในหลายช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการส่งต่อเรื่องราวอันน่าประทับใจให้คนในสังคมได้รับรู้

หรือด้วยวิธีง่ายๆโดยการร่วมบริจาคเงินกับทางนิตยสารชีวจิต  เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือโครงการต่างๆของมูลนิธิบ้านปันรักเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง

เพราะทุกคนต่างเป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกใบเดียวกันกับเรา


บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เมนูต้านมะเร็ง สูตรแอนดรูว์ ไวล์

วิตามินธรรมชาติ ป้องกันมะเร็ง ทุกอวัยวะ

11 CHECKLIST สาเหตุ มะเร็งรังไข่ คุณผู้หญิง

เหตุผลต้องรู้ ก่อนตรวจหายีน มะเร็งเต้านม

 

ติดตาม ชีวจิต ในช่องทางต่างๆ ได้ที่

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.