เกาต์, ปรับอาหารรักษาเกาต์, เยียวยาโรคเกาต์

DASH DIET: 8 วิธีกิน สยบโรคเกาต์

เกาต์ โรคของคนยุคนี้

เกาต์ เป็นปัญหาสุขภาพที่คนเมืองไม่น้อยต้องเผชิญ สาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการรับประทานอาหาร หลายคนที่ป่วยเป็นโรคนี้ต้องทุกข์ทรมานกับอาการปวดข้อที่มากประมาณ วันนี้คุณหมอสันต์ ใจยอดศิลป์ ศัลยแพทผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก จึงมี 8 คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมเพื่อเยียวยาโรคนี้มาบอกค่ะ

DASH DIET: อาหารคือตัวช่วย

บ่อย ครั้งมากที่ผู้มาเข้าแค้มป์ถามผมว่า คนเป็นโรคเกาต์หรือมีกรดยูริกในเลือดสูงควรกินอาหารอย่างไร ซึ่งผมก็ตอบหน้าตายว่า… ไม่ทราบครับ

เพราะสมัยก่อนนี้คำแนะนำเรื่อง อาหารการกินสำหรับคนเป็นโรค เกาต์ หรือคนมีกรดยูริกสูงนี้ ในวงการแพทย์ใช้วิธีเดาเอา คือเดาจากความรู้ในห้องแล็บที่ว่า กรดยูริกที่สะสมอยู่ในข้อของคนเป็นโรค เกาต์ นั้น ได้มาจากการเผาผลาญโมเลกุลพิวรีนในร่างกาย วงการแพทย์จึงเดาว่า ถ้ากินอาหารที่มีพิวรีนมาก ก็จะทำให้เกิดกรดยูริกในร่างกายมาก และทำให้มีความเสี่ยงเป็นโรค เก๊าท์ สูง จึงแนะนำให้งดอาหารที่มีพิวรีน

โดยเรียงลำดับว่า กลุ่มอาหารที่มีพิวรีนสูงสุด คือ เครื่องใน ตับ ไต ไก่งวง ปลาซาร์ดีน กลุ่มที่มีพิวรีนปานกลาง คือ หน่อไม้ฝรั่ง เนื้อวัว เนื้อไก่ ปู เป็ด ถั่ว เห็ด กุ้ง หมู และที่มีพิวรีนน้อยลงไปได้แก่ ผลไม้ ธัญพืช ไข่ นม มะเขือเทศ ผักใบเขียวต่างๆ

ซึ่งหากเชื่อคำแนะนำนี้อย่างเข้มงวด ผมรับประกันว่า ท่านจะไม่เหลืออะไรให้กินเลย กินได้อย่างเดียวคือ น้ำเปล่า เพราะพิวรีนเป็นองค์ประกอบในแก่นกลางของเซลล์สิ่งมีชีวิตซึ่งมีอยู่ในอาหาร แทบจะทุกชนิด แต่ที่จำใจแนะนำไปแบบนี้ เพราะวงการแพทย์ไม่มีข้อมูลว่า อาหารชนิดไหนกินแล้วจะลดหรือเพิ่มกรดยูริกได้

แต่นั่นเป็นอดีตนะ มาถึงวันนี้เรามีข้อมูลแล้ว เป็นหลักฐานระดับสูงคือ ผลวิจัยแบบสุ่มตัวอย่าง แบ่งกลุ่มเปรียบเทียบเสียด้วย ซึ่งบอกเราได้ว่า อาหารชนิดไหนที่ช่วยลดระดับกรดยูริกได้ งานวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Arthritis & Rheumatology โดยศึกษาในผู้ป่วยที่เป็นความดันโลหิตสูงและมีกรดยูริกสูงจำนวน 103 คน จากนั้นสุ่มตัวอย่างแล้วแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งให้กินอาหารลดความดันโลหิตแบบ แดชไดเอ็ท (DASH diet) อีกกลุ่มหนึ่งให้กินอาหารอเมริกันธรรมดา

พบว่ากลุ่มที่กินอาหารลดความดันโลหิตแบบแดชไดเอ็ทมีระดับกรดยูริกในเลือดลดลง ขณะที่กลุ่มกินอาหารธรรมดาระดับกรดยูริกไม่ลดลงเลย

นอก จากนี้ช่วงท้ายของงานวิจัยยังได้ทดลองเพิ่มเกลือเข้าไปในอาหารแต่ละกลุ่มที ละน้อยๆ พบว่า ยิ่งอาหารมีเกลือมาก อาหารนั้นยิ่งมีผลต่อการลดระดับกรดยูริกในเลือดได้น้อยลง

ดังนั้นมา ถึงวันนี้ผมตอบคำถามคนเข้าแค้มป์ได้แล้วว่า คนเป็น เก๊าต์ หรือมีระดับกรดยูริกในเลือดสูงควรกินอาหารชนิดไหน ซึ่งคำตอบคือกินอาหารแบบแดชไดเอ็ท โดยมีข้อแม้ว่า อย่าเค็มนะ ไม่งั้น เกาต์ถามหาแน่

ไหนๆ ก็พูดถึงแดชไดเอ็ทแล้ว ขอเจาะลึกเสียหน่อยว่า มันคืออะไรกันแน่ เพราะหากไม่เข้าใจหลักการของอาหารชนิดนี้อย่างถ่องแท้ จะทำให้นำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่

อ่านต่อหน้า 2 อาหารตัวช่วย เกาต์

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.