ฮีโร่ อสม.จิตอาสาด้านสุขภาพ มอบคุณค่าให้สังคมไทย

”ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ”  สุภาษิตนี้คงใช้ได้ดีในสังคมปัจจุบัน เพราะความเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บของคนไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น  ใครที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บถามหา จึงถือว่าเป็นคนที่โชคดีที่สุด  นับเป็นคนที่มีสุขภาพดีและแข็งแรง  สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

หลาย ๆ หน่วยงานของภาครัฐจึงให้ความสำคัญและใส่ใจกับสุขภาพของประชาชน โดยสร้างระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนทั่วประเทศ รวมทั้งสร้างเครือข่ายจิตอาสามาร่วมเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม. เพื่อช่วยดูแลและส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชน โดยมีศูนย์สาธารณสุขบริการชุมชนในพื้นที่คอยดูแลรักษาโรคเบื้องต้น วันนี้เราจึงอยากพาทุกคนมาชมชีวิตของอสม.ที่เป็นจิตอาสาในการช่วยดูแลสุขภาพคนในชุมชนว่า ในแต่ละวันอสม.มีภาระหน้าที่ในการดูแลสาธารณสุขของชุมชนให้มีสุขภาพดีกันถ้วนหน้าได้ อย่างไร

คลิปวิดีโอ “พ่อผมเป็นอสม.” นี้จะถ่ายทอดความหมายและคุณค่าที่แท้จริงของอสม. ด้วยจิตอาสาในการทำงานช่วยเหลือสังคม 

อสม. หรือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เป็นผู้ช่วยสำคัญของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในชุมชนต่าง ๆ มากว่า 40 ปี จัดเป็นเครือข่ายที่มีจิตอาสาในการช่วยดูแลสุขภาพของคนในชุมชน โดยอสม. จำนวน 1 คนจะช่วยดูแลสุขภาพคนในชุมชนถึง 10-15 หลังคาเรือน และเป็นกลไกสำคัญในระบบสาธารณสุข ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐเพียงเดือนละ 600 บาทเท่านั้น

อสม.1 คนต้องช่วยดูสุขภาพคนในชุมชนหลายหลังคาเรือน เพราะหมอที่หน่วยบริการสุขภาพ และรพ.สต. มีไม่เพียงพอที่จะดูแลสุขภาพของตนในพื้นที่ จึงต้องอาศัยเครือข่ายอสม.ในการทำงานร่วมกัน ซึ่งอสม.จะช่วยแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคระบาดที่เกิดขึ้น เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรค การให้คำแนะนำแก่ชาวบ้านในการดูแลสุขภาวะของตนเอง และให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยารักษาโรคต่าง ๆ โดยประสานกับหมอที่รพ.สต.ในการให้คำแนะนำ

และเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข  เช่น “แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์” ซึ่งเอไอเอส ได้คิดค้นนวัตกรรมดังกล่าวขึ้น  ทำให้อสม. เข้าถึงข้อมูลรวดเร็วแม่นยำ ทันต่อเหตุการณ์ โดยสามารถใช้ส่งข้อมูลได้ทั้งภาพ เสียง วิดีโอ และพิกัดแผนที่ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนทั่วประเทศ ทำให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ล่าสุดแอปฯ นี้ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส่งเสริมกระบวนการทำงานการเรียนรู้และสุขภาพประจำปี 2017 จากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ  และองค์การสหประชาชาติ เอไอเอส จึงได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดโครงการประกวดการใช้งาน  แอปฯ อสม.ออนไลน์ เชิญชวนหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ รพ.สต. และอสม. มาร่วมกิจกรรมชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 7 ล้านบาท สนับสนุนให้แก่ “ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข” เพื่อนำไปใช้ในการทำสาธารณประโยชน์ต่อไป รีบสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายนนี้ สนใจดูรายละเอียดที่เฟสบุ๊ค อสม.ออนไลน์ หรือโทร. 06 2520 1999

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.